jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Evernia divaricata (L.) Ach.

mąkla rozłożysta
⇑ Evernia
skróty strony i portalu