grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Flavocetraria nivalis (L.) Kärnefelt et Thell

oskrzelka niwalna