chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona ścisła (I.106)

Usnea neglecta Motyka

brodaczka zaniedbana