grzyby.pl

Lactarius volemus (Fr.) Fr.

mleczaj smaczny
Lactarius ichoratus (Batsch) Fr. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• W czekliście /Wojewoda W., 2003 [105]/ jest podany jako osobny gatunek Lactarius ichoratus (Batsch) Fr. ("mleczaj matowy") z synonimem Lactarius fulvissimus Romagn.; wg GBIF ten pierwszy to synonim mleczaja smacznego (Lactarius volemus (Fr.) Fr.), drugi jest odrębnym gatunkiem ≡ Lactarius subsericatus Kühner & Romagn. ex Bon; w Mycobank wszystkie te miana nie są ze sobą synonimizowane. (2022-12-19)
Lactarius volemus (mleczaj smaczny)
mała grupa w buczynie; 08.08.2001, Kaszuby; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Lactarius volemus (mleczaj smaczny)
Kapelusz jednolicie zabarwiony pomarańczowobrązowy, rudopomarańczowy, rudożółty, bez strefowań; 50-100 (150) mm, masywny, początkowo wypukły, potem rozpostarty lub z płytkim zagłębieniem, bez garbka; powierzchnia sucha, matowa, aksamitna, często drobno spękana; brzeg długo podwinięty, gładki.
Blaszki białawe, z wiekiem bladożółte, uszkodzone rdzawo przebarwiają się; gęste, przyrośnięte do zbiegających.
Trzon barwy kapelusza ale wyraźnie jaśniejszy; 60-120 x 10-35 mm, równogruby; powierzchnia sucha, gładka; pełny.
Mleczko bardzo obficie wydzielące się przy najlżejszym skaleczeniu, białe, na powietrzu powoli brązowiejące, gęste; łagodne, z żywiczno-gorzkawym posmakiem.
Miąższ białawy, nabiegły rudawo, zwarty; smak łagodny; zapach silny, przypomina śledzie, zwłaszcza u starszych owocników lub gdy podsychają.Kapelusz jednolicie zabarwiony pomarańczowobrązowy, rudopomarańczowy, rudożółty, bez strefowań; 50-100 (150) mm, masywny, początkowo wypukły, potem rozpostarty lub z płytkim zagłębieniem, bez garbka; powierzchnia sucha, matowa, aksamitna, często drobno spękana; brzeg długo podwinięty, gładki.
Blaszki białawe, z wiekiem bladożółte, uszkodzone rdzawo przebarwiają się; gęste, przyrośnięte do zbiegających.
Trzon barwy kapelusza ale wyraźnie jaśniejszy; 60-120 x 10-35 mm, równogruby; powierzchnia sucha, gładka; pełny.
Mleczko bardzo obficie wydzielące się przy najlżejszym skaleczeniu, białe, na powietrzu powoli brązowiejące, gęste; łagodne, z żywiczno-gorzkawym posmakiem.
Miąższ białawy, nabiegły rudawo, zwarty; smak łagodny; zapach silny, przypomina śledzie, zwłaszcza u starszych owocników lub gdy podsychają.

Pileus homogeneously coloured orange-brown, ginger-orange, ginger-yellow, azonal; 50-100 (150) mm, massy, initially convex, later expanding or slightly depressed, without an umbo; surface dry, dull, velvety, often finely cracked; margin incurved for a long time, smooth.
Lamellae whitish, in age pale yellow, damaged assume ginger colour; dense, adnate to decurrent.
Stipe concolourous with the cap, but considerably lighter; ; 60-120 x 10-35 mm, equal; surface dry, smooth; solid.
Latex profuse, white, exposed to air gradually browning, dense; mild, with resin-bitter relish.
Flesh whitish, with ginger colouring, solid; taste mild; smell intensive, reminding of herring, especially in older sporocarps or on drying.

space

zarodniki

Wysyp zarodników jasnokremowy. Zarodniki prawie kuliste, powierzchnia z nielicznymi brodawkami i z siateczką grubych łączników, 8-10 x 8-9.5 µm.Wysyp zarodników jasnokremowy. Zarodniki prawie kuliste, powierzchnia z nielicznymi brodawkami i z siateczką grubych łączników, 8-10 x 8-9.5 µm.
Spore print pale-creamy. Spores subglobose, surface sparsely verrucose and reticule of thick ridges, 8-10 x 8-9.5 µm.
Spore print pale-creamy. Spores subglobose, surface sparsely verrucose and reticule of thick ridges, 8-10 x 8-9.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Częsty. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach po kilka, lata do jesieni w lasach liściastych (pod leszczyną, bukiem, dębami) i rzadziej w iglastych. Preferuje gleby gliniaste, zasadowe do słabo kwaśnych.Częsty. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach po kilka, lata do jesieni w lasach liściastych (pod leszczyną, bukiem, dębami) i rzadziej w iglastych. Preferuje gleby gliniaste, zasadowe do słabo kwaśnych.
Common. Summer-fall, solitary or in small groups, in hardwood forests, also under conifers. Prefere basic to slightly acidic soils.
Common. Summer-fall, solitary or in small groups, in hardwood forests, also under conifers. Prefere basic to slightly acidic soils.

jadalne czy trujące? 🟢 🛒

Jadalny. Przy zbiorze i obróbce należy unikać uszkodzeń ponieważ łatwo traci sok mleczny – a ten element decyduje o smakowitości potrawy. Najlepiej smażyć na średnim ogniu, nie za bardzo przesuszając. Dobry jest także jedzony na surowo posypany solą.[133s218]Jadalny. Przy zbiorze i obróbce należy unikać uszkodzeń ponieważ łatwo traci sok mleczny – a ten element decyduje o smakowitości potrawy. Najlepiej smażyć na średnim ogniu, nie za bardzo przesuszając. Dobry jest także jedzony na surowo posypany solą.[133s218]
Edible.
Edible.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050802.3.05 - Lactarius volemus (mleczaj smaczny); okolice Kościerzyny
050802-3
/okolice Kościerzyny/ #6