Tx: 1941
grzyby.pl

Hericium erinaceus (Bull.) Pers.

soplówka jeżowata
Hericium erinaceum (Bull.) Pers. orth.var. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hericium erinaceus (soplówka jeżowata)
na zmurszałym buku
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID111857 (© autora fot.)

opis

Hericium erinaceus (soplówka jeżowata)
Owocnik początkowo białawy, żółknący i ochrowobrązowy z wiekiem; 100-200 mm średnicy, w zarysie kulisty lub kulistawy, nie rozgałęziony, bokiem przyrośnięty do podłoża, jego powierzchnia pokryta długimi do 40(60) mm, zwieszającymi się kolcami. Miąższ białawy, zwarty; zapach i smak łagodne.
Fruitbody at first whitish, yellowish and ocher-brown in age; 100-200 mm broad, round or elongate (unbranched), its surface covered with spines, long up to 40(60) mm. Flesh whitish, tough; odor and taste mild.

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki prawie kuliste, gładkie lub nieznacznie szorstkie, amyloidalne, 5-6 x 4-5.5 µm.
Spore print white. Spores subglobose, smooth or slightly roughened, amyloid, 5-6 x 4-5.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.49 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1995 roku.
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID152131 (© autora fot.)
Bardzo rzadki. Owocniki wyrastają późną jesienią na starych żywych drzewach liściastych, głównie na buku, dębie, grabie. Wywołuje białą zgniliznę drewna.
Very rare in Poland. Late fall on wounded or dead hardwoods, mainly on beech and oak.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony

jadalne czy trujące? 🟢 🛒

dopuszczony do obrotu 🛒
Jadalny, gdy młody[134] i uważany za smaczny. W Polsce podlega ochronie całkowitej, poza tym jest bardzo rzadki. Grzyb na większą skalę uprawiany na Dalekim Wschodzie. Do obrotu są dopuszczone owocniki pochodzące z uprawy lub z importu (w tym wypadku pozyskanie ze stanu dzikiego za granicami kraju wymaga specjalnego zezwolenia).
Edible and choice. In Poland very rare and protected by law. Could be cultivated.
Hericium flagellum (soplówka jodłowa)
Hericium flagellum (soplówka jodłowa)
Jest to gatunek o charakterystycznym wyglądzie i łatwy do oznaczenia. Owocnik na fotografii wyrósł na terenie Gdańska. Drzewo na którym rośnie zostało staraniem autora fotografii uznane za pomnik przyrody co prawnie zabezpiecza to stanowisko przed zniszczeniem. Gdyby nie usuwano w parkach starych, próchniejących drzew pewnie mielibyśmy więcej stanowisk ciekawych grzybów nadrzewnych. Stosunkowo często spotykane są natomiast o krzaczastym pokroju, z krótkimi kolcami: soplówka bukowa (Hericium coralloides) wyrastająca na drewnie drzew liściastych i soplówka jodłowa (Hericium flagellum) wyrastająca na drewnie drzew iglastych.
This specie is easily recognizable by its rounded, unbranched body with long white to cream spines. Other species from this genus got branching structure with short teeth: soplówka bukowa (Hericium coralloides) which grows on hardwoods and soplówka jodłowa (Hericium flagellum) which grows on conifer logs.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Chachuła & Fiedor (2020)[1373]Chachuła & Fiedor (2020) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego.[1373], Domański (1961)[2683]Domański (1961) Materiały do poznania mikoflory nadrzewnej Beskidu Niskiego w okolicy Gorlic.[2683], Domański et al. (1970)[2714]Domański et al. (1970) Mikoflora Bieszczadów Zachodnich. IV. (Zatwarnica, 1965).[2714], Domian (2010)[1419]Domian (2010) Ochrona gatunkowa grzybów.[1419], Domian (2015)[1420]Domian (2015) Soplówka bukowa i soplówka jeżowata w Puszczy Bukowej koło Szczecina – wstępna ocena trwałości stanowisk.[1420] (as: H. erinaceus), Domian & Kędra (2010)[1421]Domian & Kędra (2010) Bierna ochrona przyrody a bioróżnorodność na przykładzie Puszczy Bukowej koło Szczecina.[1421], Domian et al. (2010)[1423]Domian et al. (2010) Rezerwaty przyrody.[1423], Friedrich i Łyczek (2006)[1467]Friedrich i Łyczek (2006) Stan badań nad grzybami wielkoowocnikowymi Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa". W: Ochrona Przyrody w Parkach Krajobrazowych. Konferencja Naukowa. XXV rocznica utworzenia Ińskiego Parku Krajobrazowego, V rocznica utworzenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego. Barzkowice, 19-20 września 2006: 107[1467], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Glaser (1953)[2805]Glaser (1953) Badania nad biologią grzyba Hydnum erinaceus (Bull.) Fr. na sztucznych pożywkach.[2805], Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546], Kałucka (2020)[1627]Kałucka (2020) Soplówka jeżowata Hericium erinaceum (Bull.) Pers.[1627], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798] (as: H. erinaceus), Lisiewska (2003)[3807]Lisiewska (2003) Distribution of legally protected macrofungi in the Wielkopolska region of (Western Poland).[3807], Lisiewska & Madeja (2003)[1845]Lisiewska & Madeja (2003) Rozmieszczenie ściśle chronionych gatunków grzybów w Wielkopolsce.[1845], Łyczek (2009)[1928]Łyczek (2009) Mikobiota Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa". W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str. 61[1928], Łyczek & Domian (2010)[1930]Łyczek & Domian (2010) Grzyby wielkoowocnikowe.[1930], Narkiewicz (2005)[1996]Narkiewicz (2005) Grzyby chronione Dolnego Śląska.[1996], Piątek (2005)[2065]Piątek (2005) Hericium erinaceum (Bull.) Pers.[2065], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Rudawska et al. (2022)[3786]Rudawska et al. (2022) Zbiorowiska grzybów w buczynach Wolińskiego Parku Narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem grzybów ektomykoryzowych.[3786], Sikora & Neubauer (2015)[2193]Sikora & Neubauer (2015) Nowe stanowiska i występowanie soplówki jeżowatej Hericium erinaceus w Polsce.[2193], Stasińska (1999)[3247]Stasińska (1999) Macromycetes in forest communities of the Ińsko Landscape Park (NW Poland).[3247], Stasińska (2000)[2220]Stasińska (2000) Rzadkie macromycetes Ińskiego Parku Krajobrazowego. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 97-107[2220], Stokłosa & Paszek (2017)[2275]Stokłosa & Paszek (2017) Nowe stanowisko soplówki jeżowatej Hericium erinaceus w Polsce.[2275], Szczepański i in. (2016)[2288]Szczepański i in. (2016) Chronione, zagrożone i rzadkie składniki flory, mykobioty i lichenobioty. W: Hołdyński C. (red.). Welski Park Krajobrazowy - monografia przyrodnicza. Wyd. Mantis, Olsztyn: 248-289[2288], Szczepkowski (2010)[2300]Szczepkowski (2010) Fungi of Hericium genus in the Mazovia region (Central Poland).[2300] (as: H. erinaceus), Szczepkowski (2010)[2299]Szczepkowski (2010) Grzyby z rodzaju soplówka Hericium na Mazowszu (Polska Środkowa).[2299] (as: H. erinaceus), Szczepkowski & Sierota (2010)[2359]Szczepkowski & Sierota (2010) Grzyby.[2359], Wilga (1997)[3341]Wilga (1997) Stanowisko soplówki gałęzistej Hericium clathroides w rejonie Gdańska-Oliwy.[3341] (as H. clathroides), Wilga (2002)[2437]Wilga (2002) Ginące i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych w Lasach Oliwskich.[2437], Wilga (2004)[2440]Wilga (2004) Chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie).[2440], Wilga (2005)[2446]Wilga (2005) Muchomor szyszkowaty Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertillon w Gdańsku.[2446], Wilga (2005e)[2451]Wilga (2005e) Szlak Królewski w Lasach Oliwskich. Przewodnik turystyczny. Politechnika Gdańska: 7-68[2451], Wilga (2005f)[2452]Wilga (2005f) Interesujące grzyby wielkoowocnikowe Doliny Radości w Gdańsku-Oliwie. Trójmiejski Park Krajobrazowy. Pismo Politechniki Gdańskiej 29: 31-32[2452], Wilga (2006)[2453]Wilga (2006) Wieloletnie obserwacje soplówki jeżowatej Hericium erinaceum (Bull.: Fr.) Pers. (macromycetes) na stanowisku w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2453], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Winnicki & Zemanek (2003)[2495]Winnicki & Zemanek (2003) Przyroda Bieszczadzkiego Parku Narodowego. XXX lat Bieszczadzkiego Parku Narodowego 1973-2003.[2495] (as: H. erinaceus), Zemanek & Towpasz (1995)[3762]Zemanek & Towpasz (1995) Pogórze Karpackie i Bieszczady.[3762]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:36 1 znaleziska Hericium erinaceus (soplówka jeżowata) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 294271 306153 337863 364345 AB93 26556 126375 153840 308339 319582 373438 AB94 111857 152131 277979 308330 308335 319926 371442 CA89 192238 207633 DA80 115280 DB05 353125 DE57 248242 DF53 155301 367180 ED99 375133 EE09 273776 EE49 74998 FG21 38326

ID 26 556 oznaczenie: Hericium erinaceum; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 4 km na NW od Binowa, AB93; data zbioru: 17 gru 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, bukowy pień, pojedynczo; leg. Grazyna Domian, det. Andrzej Frydrycki; eksykat: nie; uwagi: fot.27221 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

27221

ID 38 326 oznaczenie: Hericium erinaceum; lokalizacja: Olchowiec, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 15 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, bukowy, zmurszały częściowo, pień, 1 owocnik; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: niewielki, ok. 6-7 cm. szerokości; fot.47452 fot.47453 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

47452
47453

ID 74 998 oznaczenie: Hericium erinaceum; lokalizacja: Ostrowiec Świętokrzyski Kolonia Miłkowska, EE49; data zbioru: 22 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką buku, na dębie przy drodze, na dębie, jeden owocnik; leg. det. Konrad Mazurkiewicz; eksykat: nie; uwagi: fot.115692 fot.115693 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

115692
115693

ID 111 857 oznaczenie: Hericium erinaceum; lokalizacja: 1,8km na E od Dobropola gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 28 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na klocku (grubej, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony); uwagi: soplówka jeżowata; fot.195505; to drugie stanowisko w Puszczy Bukowej - w obydwu przypadkach był tylko jeden owocnik wyrastający bardzo podobnie z powierzchni cięcia bukowego kloca. [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

195505

ID 115 280 oznaczenie: Hericium erinaceum; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Radości, DA80; data zbioru: 21 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,brzoza,klon, na złomie bukowym w pobliżu potoku, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.203285 fot.203286 fot.203287 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

203285
203286
203287

ID 126 375 oznaczenie: Hericium erinaceus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,3 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 8 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska na stoku doliny strumienia, na bukowym złomie, 1 owocnik; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/18.04.09 (fragment); uwagi: Soplówka jeżowata; fot.229642 fot.229643 fot.229644; To już trzecie stanowisko soplówki jeżowatej w Puszczy Bukowej. Od stanowiska pierwszego ID 26556! jest oddalone o około 1,2 km a od stanowiska drugiego ID 111857! o około 10 km. [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

229642
229643
229644

ID 152 131 oznaczenie: Hericium erinaceum; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,2 km na NW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 3 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, pień złomu bukowego, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunewk chroniony i w rezerwacie); uwagi: Soplówka jeżowata; fot.292508 fot.292509 fot.292510 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

292508
292509
292510

ID 153 840 oznaczenie: Hericium erinaceum; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,2 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 15 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na pniu żywego buka z martwicą szczelinową, 3 potrójne piętrowe owocniki na wys. 2,5-3 m; leg. det. Grazyna Domian; uwagi: Soplówka jeżowata; fot.298254 fot.298255 fot.298256 fot.298257; Potwierdzenie stanowiska z ubiegłego sezonu zimowego - obecne owocniki wyrosły w odległości około 150 m od owocnika zgłoszonego pod ID 126375.; Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Bnowo, oddz. 319 projektowana ostoja ksylobiontów! [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

298254
298255
298256
298257

ID 155 301 oznaczenie: Hericium erinaceus; lokalizacja: ok 7 km NE Tychy, pow. katowicki, woj. śląskie, DF53; data zbioru: 19 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty bukowy z domieszką dębu, na zwalonym buku ok 40 cm nad ziemią, jeden owocnik; leg. Janusz Gądek, det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.303450 fot.303451 fot.303452 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

303450
303451
303452

ID 192 238 oznaczenie: Hericium erinaceum; • potwierdzenie ID115 280; lokalizacja: TPK Gdańsk Oliwa Dolina Radości-planowany Rezerwat Przyrody, pow. gdański, woj. pomorskie, CA89; data zbioru wadliwa: ; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,brzoza,klon / na złomie bukowym w pobliżu potoku, na bukowym złomie-Pomnik Przyrody, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.448301 fot.448302; Owocniki pojawiły się po 3 latach.; Forma ochrony Trójmiejski PK [notatka: n] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

448301
448302

ID 207 633 oznaczenie: Hericium erinaceum; • potwierdzenie ID192 238; lokalizacja: TPK Gdańsk Oliwa Dolina Radości-planowany rezerwat przyrody, pow. gdański, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 7 lis 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb,osika,klon, złom bukowy pomnik przyrody, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.529095 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

529095

ID 248 242 oznaczenie: Hericium erinaceum; lokalizacja: rez.''Kobiele Wielkie'', gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE57; data zbioru: 3 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -jodła, buk , brzoza, dąb, na pniu półżywego buku, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.710685 fot.710686 fot.710687; Żywiciel widziany z drugiej strony; fot.710688 [notatka: nie] [fotografie: tak];

710685
710686
710687
710688

ID 273 776 oznaczenie: Hericium erinaceus; lokalizacja: Rezerwat Przyrody Pionki, przy drodze Pionki- Załamanek, kierunek Radom- Kozienice, w odległości 1 km od miasta Pionki i około 400 m od miejskiego cmentarza, pow. radomski, woj. mazowieckie, EE09; data zbioru: 10 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: , martwy, zmurszały konar dębu, pojedyńczo; leg. Eugeniusz Strawiński, det. Anna Kujawa; uwagi: Grzyb rósł w rezerwacie dębów skandynawskich zmieszanych z jodłami, bukami i sosnami. Nadleśnictwo "Kozienice"; fot.812710 fot.812711 [notatka: nie] [fotografie: tak];

812710
812711

ID 277 979 oznaczenie: Hericium erinaceum; lokalizacja: ok. 2 km na NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 26 gru 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, na bukowej kłodzie, pojedynczo na powierzchni złomu; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: Nowe stanowisko w Puszczy Bukowej; fot.829014 fot.829015 fot.829016 [notatka: tak] [fotografie: tak];

829014
829015
829016

ID 294 271 oznaczenie: Hericium erinaceus; lokalizacja: 10 m od drogi : Pionki - Załamanek-Radom, 400 m od cmentarza Pionki, pow. radomski, woj. mazowieckie; data zbioru: 10 lis 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rezerwat dębów z jodłami, bukami i sosnami(las grabowo-dębowy, buczyna, świerczyna, sosna), na konarze starego dębu zmurszałego obrośniety mchem, pojedyńczo; leg. det. Eugeniusz Strawński; uwagi: soplówka znaleziona przemarznięta, w roku 2015 znalazłem pierwszą soplówkę w odległości 50m od tej , którą przedstawiam .Nadleśnictwo"Kozienice" z siedzibą Pionki ul Partyzantów 62 tel.486123908 26-670 Pionki;

ID 306 153 oznaczenie: Hericium erinaceus; lokalizacja: Pionki w okolicy cmentarza miejskiego około 200m w kierunku Załamanek przy drodze Pionki- Załamanek -Radom -Kozienice k, pow. radomski, woj. mazowieckie; data zbioru wadliwa: 10.09.2017r; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary las dębowo-sosnowy-bukowy i jodłowy, rośnie na padłym dębie na uschnietym konarze na wysokości około 1 metra, pojedyńczo; leg. det. Eugeniusz Strawński; uwagi: Nadleśnictwo Kozienice w Pionkach ul,Partyzantów 62 tel 486123908 .Jest to kolejna soplówka znaleziona przeze mnie Pierwszą znalazłem w 2015r, drugą w 2016r i obecnie dokładnie w tym samym miejscu . fot.950557 [notatka: nie] [fotografie: tak];

950557

ID 308 330 oznaczenie: Hericium erinaceus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,8 km na NW od miejscowości Glinna, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 1 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna z domieszką dębów, na dębowej kłodzie w zaawansowanym stadium rozkładu, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: Kolejne, nowe stanowisko w Puszczy Bukowej:; fot.959740 fot.959741 [notatka: tak] [fotografie: tak];

959740
959741

ID 308 335 oznaczenie: Hericium erinaceus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,7 km na E od miejscowości Glinna, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 8 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, w dziupli szczelinowej żywego buka, kilka zrośniętych owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: To kolejne, nieznane dotychczas stanowisko w Puszczy Bukowej; fot.959761 fot.959762 [notatka: tak] [fotografie: tak];

959761
959762

ID 308 339 oznaczenie: Hericium erinaceus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,8 km na S od wiaduktu autostrady A6 nad ul. Mączną w Szczecinie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 13 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na kłodzie bukowej (złamany przez wiatr pomnik przyrody), 1 owocnik na powierzchni przecięcia kłody na dwie części; leg. det. Paweł Herbut, Grażyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: Kolejne nie notowane dotychczas stanowisko:; fot.959805 fot.959806 fot.959807; W 2017 r. skontrolowałam stanowisko ponownie -; owocniki wyrosły znacznie obficiej i na obydwu częściach przeciętej kłody; fot.959808 fot.959809 fot.959810 [notatka: tak] [fotografie: tak];

959805
959806
959807
959808
959809
959810

ID 319 582 oznaczenie: Hericium erinaceus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,2 km na SE od wiaduktu autostrady A6 nad przedłużeniem ul. Działdowskiej w Szczecinie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 6 lis 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, pień złamanego buka, pojedynczo na wys. ok. 7 m; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: Buk, na którym wyrosła soplówka objęty jest ochroną jako Pomnik Przyrody.; fot.1034309 fot.1034310 fot.1034311 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1034309
1034310
1034311

ID 319 926 oznaczenie: Hericium erinaceus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,7 km na S od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 18 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na rozszczepionym złomie około 180-letniego buka, pojedynczo; leg. Sylwester Herbut, Grażyna Domian, det. Grażyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot. Sylwestra Herbuta z dnia 18.09.2016 r.:; fot.1036994 fot.1036995; Fot. G. Domian z dnia 26.11.2018 r.:; fot.1036996 fot.1036997 fot.1036998 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1036994
1036995
1036996
1036997
1036998

ID 337 863 oznaczenie: Hericium erinaceus; lokalizacja: 2,3 km na NE od m. Trzcinno, pow. Bytowski, woj. Pomorskie; data zbioru: 25 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, martwy stojący buk, w grupie (2 szt.); leg. det. Iwona Dembicz; eksykat: nie; uwagi: 54.1062 N, 17.0936 E; Adres leśny: 11-08-1-05-154-a-00; fot.1183063 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1183063

ID 353 125 oznaczenie: Hericium erinaceus; lokalizacja: Elbląg, Płn. skraj Os. Nad Jarem, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB05; data zbioru: 4 gru 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj łąki przy podmiejskim zadrzewieniu, na rzazie uciętego grubego pnia buka, 1 owocnik; leg. det. Skrzypek, Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: wątek: [bf:1295976] [notatka: nie] [fotografie: w wątku na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1295976 ;

ID 364 345 oznaczenie: Hericium erinaceus; lokalizacja: 5 km N Skarszyn, pow. Milicz, woj. dolnośląskie; data zbioru: 13 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, leżący pień bukowy, pojedyncze owocniki na trzech pniach na terenie o promieniu 100 m; leg. det. Michał Jezierski; eksykat: Chroniony; uwagi: fot.1397590 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1397590

ID 367 180 oznaczenie: Hericium erinaceus; lokalizacja: Rezerwat Las Murckowski w Katowicach, pow. katowicki, woj. śląskie, DF53; data zbioru: 30 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, na zwalonym starum buku, jeden owocnik; leg. Paweł Stasiowski, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną i w rezerwacie; uwagi: Owocnik rósł na starym zwalonym buku lezącym pomiedzy dwoma pagórkami na spodniej części w dziupli co uniemożliwiało zrobienie lepszych zdjęć. fot.1422785 fot.1422786 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1422785
1422786

ID 371 442 oznaczenie: Hericium erinaceus; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (SzPK Puszcza Bukowa), 0,5 km SW od osady leśnej Mazurkowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 1 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okrajek miedzy żyzną buczyną i śródleśnym mokradłem, na pniu żywej Alnus glutinosa o obwodzie 110 cm mierzonym na wysokości 1,3 m, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1472945 fot.1472946 fot.1472947 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1472945
1472946
1472947

ID 373 438 oznaczenie: Hericium erinaceus; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Bukowe Zdroje), 1,3 km SE od węzła A6 i S3 Szczecin Podjuchy, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 10 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na kłodzie Fagus sylvatica, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1493285 fot.1493286 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1493285
1493286

ID 375 133 oznaczenie: Hericium erinaceus (Bull.) Pers.; lokalizacja: 2,2 km na E od Przejazdu,Kozienicki Park Krajobrazowy, pow. kozienicki, woj. mazowieckie, ED99; data zbioru: 31 gru 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-jodła,dąb,grab,brzoza,sosna, na starym grabie, jeden owocnik; leg. det. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk; eksykat: tak,wysle do kustosza bazy;

20231231150007_IMG_1740.JPG
20231231150017_IMG_1741.JPG
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji