grzyby.pl

Xylodon asper (Fr.) Hjortstam et Ryvarden

strzępkoząb szorstki
Hyphodontia aspera (Fr.) J. Erikss. [gł. w czekl.] · Kneiffiella aspera (Fr.) Jülich et Stalpers · Xylodon asperus orth.var.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach bukowo-jodłowych, na leżących pniach i gałęziach drzew liściastych i iglastych; sierpień-październik.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2855]
    Hyphodontia aspera (Fr.) J. Erikss. · publikacje: Szkodzik 2005, Bujakiewicz 2004, Gumińska i Wojewoda 2004, Komorowska 2000, Gierczyk i in. 2009, Kałucka 2009a, Karasiński i in. 2015 (as: Xylodon asperus), Karasiński 2016 (as: Xylodon asperus), Wojewoda i in. 2016, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a, Holec i in. 2019a, Gierczyk i Ślusarczyk 2020 (as: Xylodon asperus), Chachuła i in. 2021 (as: Xylodon asper)

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji