grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Xanthoparmelia plittii (Gyeln.) Hale

żełuczka Plitta
Xanthoparmelia Xanthoparmelia Xanthoparmelia XanthoparmeliaXanthoparmeliażełuczka Mougeota (Xanthoparmelia mougeotii)żełuczka drobna (Xanthoparmelia pulla)