jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Xanthoparmelia plittii (Gyeln.) Hale

żełuczka Plitta