grzyby.pl

Xanthoparmelia plittii (Gyeln.) Hale

żełuczka Plitta
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Xanthoparmelia Xanthoparmelia Xanthoparmelia XanthoparmeliaXanthoparmeliażełuczka Mougeota (Xanthoparmelia mougeotii)żełuczka drobna (Xanthoparmelia pulla)

występowanie