grzyby.pl

Xerocomus moravicus (Vacek) Herink [gł. w MB (2023-1-15)]

Aureoboletus moravicus (Vacek) W. Klofac [gł. w GBIF (2023-1-15)] · Xerocomus leonis (D.A. Reid) Bon · Xerocomus leonis (D.A. Reid) Alessio
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Xerocomus Xerocomus Xerocomus XerocomusXerocomuspodgrzybek grubosiatkowany (Xerocomus ferrugineus)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]