grzyby.pl

Xylodon rimosissimus (Peck) Hjortstam et Ryvarden

strzępkoząb gruzełkowatokolczasty
Grandinia papillosa (Bres.) Cejp · Hyphodontia rimosissima (Peck) Gilb. [główna w czekliście] · Hyphodontia verruculosa J. Erikss. et Hjortstam · Kneiffiella verruculosa (J. Erikss. et Hjortstam) Jülich et Stalpers · Xylodon verruculosus (J. Erikss. et Hjortstam) Hjortstam et Ryvarden
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Xylodon Xylodon Xylodon XylodonXylodonstrzępkoząb krótkokolczasty (Xylodon nespori)strzępkoząb krótkoszczeciniasty (Xylodon brevisetus)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na kłodach i gałęziach drzew iglastych i liściastych; sierpień-wrzesień.Na kłodach i gałęziach drzew iglastych i liściastych; sierpień-wrzesień.