grzyby.pl

Xylodon rimosissimus (Peck) Hjortstam et Ryvarden

strzępkoząb gruzełkowatokolczasty
Grandinia papillosa (Bres.) Cejp · Hyphodontia rimosissima (Peck) Gilb. [gł. w czekl.] · Hyphodontia verruculosa J. Erikss. et Hjortstam · Kneiffiella verruculosa (J. Erikss. et Hjortstam) Jülich et Stalpers · Xylodon verruculosus (J. Erikss. et Hjortstam) Hjortstam et Ryvarden
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na kłodach i gałęziach drzew iglastych i liściastych; sierpień-wrzesień.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2875]
    Hyphodontia rimosissima (Peck) Gilb. · publikacje: Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2015 (as: Xylodon rimosissimus), Karasiński 2016 (as: Xylodon rimosissimus), Gierczyk i in. 2019a, Holec i in. 2019a, Gierczyk i Ślusarczyk 2020 (as: Xylodon rimosissimus), Gierczyk i Kujawa 2020

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji