jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Xylodon rimosissimus (Peck) Hjortstam et Ryvarden

strzępkoząb gruzełkowatokolczasty
Hyphodontia rimosissima (Peck) Gilb.

występowanie

Na kłodach i gałęziach drzew iglastych i liściastych.