grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Xylodon rimosissimus (Peck) Hjortstam et Ryvarden

strzępkoząb gruzełkowatokolczasty
Hyphodontia rimosissima (Peck) Gilb.
Xylodon Xylodon Xylodon XylodonXylodonstrzępkoząb kolisty (Xylodon radula)strzępkoząb krótkoszczeciniasty (Xylodon brevisetus)

występowanie

Na kłodach i gałęziach drzew iglastych i liściastych.