grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Xanthoparmelia angustiphylla (Gyeln.) Hale

żełuczka smukła
Xanthoparmelia Xanthoparmelia Xanthoparmelia XanthoparmeliaXanthoparmeliażełuczka izydiowa (Xanthoparmelia conspersa)żełuczka Delisa (Xanthoparmelia delisei)