jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Xanthoparmelia angustiphylla (Gyeln.) Hale

żełuczka smukła