grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Xanthoria elegans (Link) Th. Fr.

złotorost pyszny
Rusavskia elegans (Link) S.Y. Kondr. et Kärnefel
Xanthoria Xanthoria Xanthoria XanthoriaXanthoriazłotorost ścienny (Xanthoria parietina)pysznorost sorediowy (Rusavskia sorediata)