jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Xanthoria elegans (Link) Th. Fr.

złotorost pyszny
Rusavskia elegans (Link) S.Y. Kondr. et Kärnefel