grzyby.pl

Xylodon brevisetus (P. Karst.) Hjortstam et Ryvarden

strzępkoząb krótkoszczeciniasty
Grandinia breviseta (P. Karst.) Jülich · Hyphodontia breviseta (P. Karst.) J. Erikss. [główna w czekliście] · Kneiffiella breviseta (P. Karst.) Jülich et Stalpers
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Xylodon Xylodon Xylodon XylodonXylodonstrzępkoząb gruzełkowatokolczasty (Xylodon rimosissimus)strzępkoząb szorstki (Xylodon asper)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID268174 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID212961 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek częsty. W lasach iglastych i buczynach na kłodach i gałązkach, na korze i drewnie drzew iglastych, rzadko liściastych. Wywołuje białą zgniliznę drewna.Gatunek częsty. W lasach iglastych i buczynach na kłodach i gałązkach, na korze i drewnie drzew iglastych, rzadko liściastych. Wywołuje białą zgniliznę drewna.