grzyby.pl

Xylodon brevisetus (P. Karst.) Hjortstam et Ryvarden

strzępkoząb krótkoszczeciniasty
Grandinia breviseta (P. Karst.) Jülich · Hyphodontia breviseta (P. Karst.) J. Erikss. [gł. w czekl.] · Kneiffiella breviseta (P. Karst.) Jülich et Stalpers
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID268174 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID212961 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek częsty. W lasach iglastych i buczynach na kłodach i gałązkach, na korze i drewnie drzew iglastych, rzadko liściastych. Wywołuje białą zgniliznę drewna.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2858]
    Hyphodontia breviseta (P. Karst.) J. Erikss · publikacje: Szkodzik 2005, Bujakiewicz 2004, Wojewoda 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Karasiński 2009a, Ślusarczyk 2012, Karasiński i in. 2015 (as: Xylodon brevisetus), Karasiński 2016 (as: Xylodon brevisetus), Mleczko i Beszczyńska 2015 (as: Xylodon brevisetus), Wojewoda i in. 2016, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a, Ślusarczyk 2019 (as: Xylodon brevisetus), Gierczyk i in. 2019b (as: Xylodon brevisetus), Holec i in. 2019a (as: H. cf. breviseta), Mleczko i Beszczyńska 2019 (as: Xylodon brevisetus), Gierczyk i Ślusarczyk 2020 (as: Xylodon brevisetus), Behnke-Borowczyk i in. 2018 (as: Xylodon brevisetus), Kujawa 2020a (as: Xylodon brevisetus), Gierczyk i in. 2020 (as: Xylodon brevisetus)

znaleziska Xylodon brevisetus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DA-82 268174 DE-56 212961

ID212961 Hyphodontia breviseta; 350 m SE od osady Bajkowizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2013.04.16; las mieszany -jodły, dęby, buki i inne; na mocno zmurszałym kawałku jodły ( prawdopodobnie pnia ) pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Darek Karasiński; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 7" N i 19st 30' 33,2"

Znalezisko prezentowane w watku https://www.bio-forum.pl/messages/33/554302.html

ID268174 Hyphodontia breviseta; Mikoszewo, pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA-82; 2015.08.14; Las sosnowy, nadmorski, wydma; drewno sosnowe kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. D. Karasiński; eksykat: tak, D.K., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 787829

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji