grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Xylodon brevisetus (P. Karst.) Hjortstam et Ryvarden

strzępkoząb krótkoszczeciniasty
Hyphodontia breviseta (P. Karst.) J. Erikss.
Xylodon Xylodon Xylodon XylodonXylodonstrzępkoząb gruzełkowatokolczasty (Xylodon rimosissimus)strzępkoząb żółtopory (Xylodon flaviporus)
GREJ: ID268174 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID212961 (© autora fot.)

występowanie

W lasach iglastych i buczynach na kłodach i drewnie drzew iglastych, rzadko liściastych.