grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Xylodon radula (Fr.) Ţura, Zmitr., Wasser et Spirin

strzępkoząb kolisty, strzępkoskórka kolista
Hyphoderma radula (Fr.) Donk. · Basidioradulum radula (Fr. ex Fr.) Nobles. · Radulum orbiculare Fr.
Xylodon Xylodon Xylodon XylodonXylodonstrzępkoząb krótkokolczasty (Xylodon nespori)strzępkoząb gruzełkowatokolczasty (Xylodon rimosissimus)
GREJ: ID156206 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID156206 (© autora fot.)

występowanie

Na drewnie drzew liściastych.