grzyby.pl

Basidioradulum radula (Fr. ex Fr.) Nobles.

nakorownik radełkowaty, strzępkoskórka kolista · strzępkoząb kolisty
Hyphoderma radula (Fr.) Donk. · Radulum orbiculare Fr. · Xylodon radula (Fr.) Ţura, Zmitr., Wasser et Spirin
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID156206 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID156206 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na martwym drewnie pni i gałęzi, drzew i krzewów, liściastych i iglastych; owocniki w przeciągu całego roku. Saprotrof.

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1379]
    Basidioradulum radula (Fr.) Nobles · synonimy: Hyphoderma radula (Fr.) Donk, Radulum orbiculare Grev.
    publikacje: Flisińska 2004 (as: Hyphoderma radula), Szkodzik 2005 (as: Hyphoderma radula), Ławrynowicz i in. 2001 (as: Hyphoderma radulum), Bujakiewicz 2004 (as: B. radulum i Hyphoderma radula), Zieliński i in. 2007 (as: Hyphoderma radula), Gumińska i Wojewoda 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Friedrich 2010, Karasiński 2009a (as: Hyphoderma radula), Kujawa i Gierczyk 2011a, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Kudławiec i Misiuna 2014, Karasiński 2016, Wojewoda i in. 2016, Chachuła i in. 2018, Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2018b, Bujakiewicz 2018 (as: B. radulum i Hyphoderma radula), Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2019, Gierczyk i Ślusarczyk 2020, Marciszewska i in. 2020, Gierczyk i Kujawa 2020, Chachuła i in. 2021 (as: Xylodon radula), Gorczak i in. 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

znaleziska Basidioradulum radula na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-47 328945 AB-84 328664 AD-18 156206 CA-79 208304 CA-89 365975 CA-98 194868 CB-20 328996 CC-15 311193 DA-81 194766 DA-82 365954 DA-96 357051 DB-05 356218 356570 353282 DE-45 231576 315558 DE-46 365638 278131 DE-55 231302 365719 162346 161018 364970 354309 DE-56 161019 258545

 ID156206  Basidioradulum radula; 2 km na S od Przełaz, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2008.02.09; łęg olchowo-jesionowy; na gałęziach gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 913 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 306407 fot. 306408

ID161018 Basidioradulum radula; 1,5 km S,Stobiecko Miejskie (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.02.27; las mieszany -dąb,brzoza,sosna,świerk,buk; na martym,młodym drzewku liściastym owocniki pojedyncze i pozrastane ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: siedlisko
fot. 322139 fot. 322140 fot. 322141 fot. 322142 fot. 322143

ID161019 Basidioradulum radula; 350 m S,leśn.Strzałków,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2010.02.21; las mieszany-jodła,dąb,buk,brzoza i inne; na martwym drzewku liściastym kilkanaście (-dziesiąt) owocników rosnących pojedynczo i pozrastanych ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 322149 fot. 322150 fot. 322151

zarodniki
fot. 322152

ID162346 Basidioradulum radula; 1 km W,Bobry,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.03.20; liściaste zadrzewienia na granicy lasu i łąk,gł.graby i dęby; na leżącej na ziemi gałęzi grabu kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: siedlisko
fot. 326360

owocniki
fot. 326361 fot. 326362

Tego grzybka w tym miejscu spotkałem już w lutym 2008r
fot. 326363 fot. 326364

ID194766 Hyphoderma radula; Gdańsk Górki Wschodnie, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-81; 2011.11.28; skraj parku przy wydmie; na kilku martwych tarninach, pnie i gałęzie boczne wiele owocników; leg. Grzegorz Neubauer; det. M. Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: kilka metrów od stanowiska B. myosura (id zgłoszenia 194463)
fot. 461509 fot. 461510 fot. 461511 fot. 461512

ID194868 Hyphoderma radula; rezerwat Jar Raduni, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 2011.12.06; las mieszany na stokach doliny Raduni; na martwej, leżącej na ziemi brzozie porośnięty fragment pnia; leg. Grzegorz Neubauer; det. Grzegorz Neubauer; eksykat: TAK, zostanie wysłany, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 462341 fot. 462342 fot. 462343

ID208304 Hyphoderma radula; Rezerwat Kacze łęgi Gdynia, pow. Gdynia, woj. pomorskie, CA-79; 2011.04.10; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb,olcha; drewno kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 532214 fot. 532215

ID231302 Basidioradulum radula; 0,5 km W od leśniczówki w Stobiecku Miejskim (Radomsko), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.04.03; las mieszany -brzozy, sosny, świerki, modrzewie i inne; na sosnowym drągu pozostawionym po przecince grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 4' 19" N i 19st 22' 19" E

fot. 648447 fot. 648448 fot. 648449 fot. 648450 fot. 648451

ID231576 Hyphoderma radula; 300 m N od cmentarza w Stobiecku Szlacheckim, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2014.01.03; las mieszany -sosny, brzozy, osiki, czeremchy, dęby; na gałęziach leżących na ściółce kilka grup po kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 34,2" N i 19st 24' 7,2" E

fot. 649574 fot. 649575 fot. 649576 fot. 649577

ID258545 (potwierdzenie 161019) Hyphoderma radula; 400m S od leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2015.03.15; wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, graby, buki i in; na murszejącej gałęzi grabu (?) grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 751300 fot. 751301 fot. 751302

ID278131 Hyphoderma radula; 1,5 km SW od wsi Gomunice, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2016.03.08; podmokły las mieszany -olchy, brzozy, osiki, świerki, leszczyny; na zmurszałej łodydze krzewu liściastego leżącej na ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 34,7" N 19st 28' 23,5" E

fot. 829471 fot. 829472 fot. 829473

ID311193 Xylodon radula; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2018.01.27; Teren zabudowany.; Martwa, nieopadła gałązka drzewa owocowego Cerasus avium. Do 10 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 976321 fot. 976322 fot. 976323 fot. 976324 fot. 976325 fot. 976326 fot. 976327 fot. 976328 fot. 976329 fot. 976330

ID315558 Xylodon radula; 1 km NW od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2018.02.17; mocno przetrzebiony las mieszany -sosny, dęby, osiki, brzozy, trześnie i inne; na powalonym drzewku liściastym grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 52" N i 19st 24' 31" E

fot. 1006880 fot. 1006881 fot. 1006882 fot. 1006883

siedlisko
fot. 1006884

ID328664 Xylodon radula; Szczecin Wiegowo, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorske, AB-84; 2019.12.25; młodniak czeremchowy; obumarłe konary czeremchy na pniu płasko,licznie , na kilkunastu drzewach; leg. Marcin Lożek; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: młode owocniki płaskie koliste, starsze tworzą tapetę,łatwo odchodzą od kory
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1117304.html

ID328945 Xylodon radula; Mszar koło Wyszogóry, 1,4 km na SW od Wyszogóry w gminie Płoty, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB-47; 2020.01.18; zadrzewienie wierzbowo-brzozowe nad jeziorem; na pniu brzozy w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1122276 fot. 1122277 fot. 1122278 fot. 1122279 fot. 1122280
Zarodniki: 8,2-10,0 µm x 3,3-4,0 µm(średnio: 8,8 x 3,7 µm), Q: 2,1-2,7 (średnio 2,4)
fot. 1122281 fot. 1122282 fot. 1122283 fot. 1122284 fot. 1122285

ID328996 Xylodon radula; Trzyniec 6, zacieniony wąwóz sosna,buk,jarząb pospolity, pow. człuchowski, woj. pomorskie, CB-20; 2019.12.15; las sosnowo-bukowy z domieszką jarząba i brzozy; zamierający buk na powierzchni kory tapetowato , młode owocniki koliste, starsze łączą się i tworzą jedną powierzchnie z wystającymi kolcami,; leg. Marcin Lożek; det. Marcin Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, https://www.bio-forum.pl/messages/33/1116540.html, notatka: tak
uwagi: charakterystyczny kształt owocników
https://www.bio-forum.pl/messages/33/1116540.html

ID353282 Xylodon radula; Elbląg – Krasny Las (Wysoczyzna Elbląska), pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2021.12.11; Buczyna z dodatkami; Na pniu lub gałęzi wiśni ptasiej kilkanaście owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. (na podst. zdjęć) Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, w wątku na forum, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°12'37.6"N 19°27'24.3"E
Wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1297523.html

ID354309 Xylodon radula; 1,8 km S od wsi Radziechowice I; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.11.02; kępa osik w borze sosnowym; na martwej gałęzi liściastego krzewu grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 3' 6" N 19st 19' 27,3" E

fot. 1305296 fot. 1305297 fot. 1305298

ID356218 Xylodon radula; Elbląg - Rubno, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.03.05; Las liściasty Bk, Tp, Db i inne; na złamanym pniu i gałęziach wiśni ptasiej kilkadziesiąt owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°13'38.3"N 19°23'58.2"E

fot. 1321430fot. 1321431fot. 1321432fot. 1321433fot. 1321434fot. 1321435

ID356570 Xylodon radula; Elbląg, G. Chrobrego, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.03.24; Zalesienia liściaste Kl, Os, Bk, trześnia; Na 2 złomach trześni obok siebie i jednym ok. 200m dalej kilkadziesiąt owocników, głównie w przetchlinkach i uszkodzeniach kory; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°10'09.2"N 19°26'39.9"E

fot. 1324865fot. 1324866fot. 1324867fot. 1324868fot. 1324869fot. 1324870

ID357051 Xylodon radula; Elbląg – Jelenia Dolina (wydzielenie 223a), pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DA-96; 2022.04.18; Las mieszany Brz, Św, Md; na kłodzie brzozy na bocznej stronie pnia kilkadziesiąt małych łatek oraz pozrastanych w większe połacie; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: 54°14'57.3"N 19°28'49.1"E

fot. 1330975 fot. 1330976 fot. 1330977 fot. 1330978 fot. 1330979

ID364970 Basidioradulum radula; 0,3 km E od wsi Józefów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.11.26; liściasty lasek samosiejkowy; gł. osiki i czeremchy; na martwych gałęziach czeremch lub podobnych kilkadziesiąt owocników na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0924 19,4138

fot. 1401662 fot. 1401663 fot. 1401664 fot. 1401665 fot. 1401666

ID365638 Basidioradulum radula; Radomsko, las między ul. Bat. Chłopskich a linią kolejową; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2022.12.31; las mieszany -olcha, brzoza, sosna, topola i inne; na murszejących gałęziach liściastych np. jarzębiny kilkadziesiąt owocników na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,1053 19,4386

fot. 1407351 fot. 1407352 fot. 1407353 fot. 1407354 fot. 1407355

ID365719 Basidioradulum radula; Radomsko, okolice oczyszczalni ścieków; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2023.01.08; liściaste zarośla przechodzące w ols nad Radomką; na murszejących gałęziach krzewów liściastych kilkadziesiąt owocników na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0463 19,4244

fot. 1407935 fot. 1407936 fot. 1407937 fot. 1407938 fot. 1407939

ID365954 Basidioradulum radula; Gdańsk-Orle, Wyspa Sobieszewska, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-82; 2023.01.29; nadmorski bór sosnowy; sucha gałąź jarzębiny licznie na długości 2,5 m; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak
uwagi: fot. 1409773 fot. 1409774 fot. 1409775 fot. 1409776

ID365975 Basidioradulum radula; Smęgorzyno k. Gdańska, Lasy Sulmińskie, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-89; 2023.01.28; zarośla olchowo-topolowe nad ciekiem wodnym; sucha gałąź osiki lub wierzby licznie rozpostarty; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak
uwagi: fot. 1409890 fot. 1409891

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji