grzyby.pl

Lyomyces crustosus (Pers.) P. Karst.

strzępkoząb skorupiasty
Hyphodontia crustosa (Pers.) J. Erikss. [główna w czekliście] · Xylodon crustosus (Pers.) Chevall.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, korze i odkorowanych, martwych pniach i gałęziach, głównie drzew liściastych, rzadziej iglastych; jesienią.W lasach, korze i odkorowanych, martwych pniach i gałęziach, głównie drzew liściastych, rzadziej iglastych; jesienią.