grzyby.pl

Lyomyces crustosus (Pers.) P. Karst.

strzępkoząb skorupiasty
Hyphodontia crustosa (Pers.) J. Erikss. [gł. w czekl.] · Xylodon crustosus (Pers.) Chevall.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, korze i odkorowanych, martwych pniach i gałęziach, głównie drzew liściastych, rzadziej iglastych; jesienią.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2860]
    Hyphodontia crustosa (Pers.) J. Erikss. — wg Index Fungorum: Basidioradulum crustosum (Pers.) Zmitr., Malysheva & Spirin · synonimy: Grandinia crustosa (Pers.) Fr.
    publikacje: Flisińska 2004 (as: Grandinia crustosa), Łuszczyński 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2015 (as: Xylodon crustosus), Karasiński 2016 (as: Xylodon crustosus), Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i in. 2019a, Gierczyk i in. 2020 (as: Xylodon crustosus)

znaleziska Lyomyces crustosus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

FG-23 343450

 ID343450  Xylodon crustosus; Królik Wołoski, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-23; 2019.11.17; Otoczenie cerkwi i cmentarza z lipami i in.; na leżącej martwej gałęzi, prawdopodobnie lipowej w towarzystwie Ceriporia purpurea rozpostarty owocnik na fragmencie galęzi; leg. Anna Hreczka; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006695, nie, notatka: nie
uwagi: Wątek Xylodon crustosus

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji