grzyby.pl

Hyphodontia quercina (Pers.) J. Erikss.

strzępkoząb długokolcowy
Grandinia quercina (Pers.) Jülich · Kneiffiella quercina (Pers.) Jülich et Stalpers · Xylodon quercinus (Pers.) Gray
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID28994 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na drewnie drzew liściastych, na kłodach z korą i bez kory; owocniki w przeciągu całego roku.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2873]
    Hyphodontia quercina (Pers.) J. Erikss. · synonimy: Grandinia quercina (Fr.) Julich
    publikacje: Flisińska 2004 (as: Grandinia quercina), Bujakiewicz 2004, Kujawa i Gierczyk 2007, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Kałucka 2009a, Karasiński i in. 2015 (as: Xylodon quercinus), Karasiński 2016 (as: Xylodon quercinus), Piskorski 2017, Wojewoda i in. 2016, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a, Gierczyk i Ślusarczyk 2020 (as: Xylodon quercinus), Gierczyk i Kujawa 2020, Domian i Kujawa 2022

znaleziska Hyphodontia quercina na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BC-16 28994

 ID28994  Hyphodontia quercina; 1,5km od Piła- Gładyszewo, wielkopolskie, BC-16; 2005.12.25; las sosnowy z domieszką brzozy i dębu; na opadłej dębowej gałęzi porastał gałęzie w kilku miejscach; leg. Robert Puciata; det. Anna Kujawa, Dariusz Karasiński; eksykat: tak, u mnie, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/28416.html; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 29873

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji