grzyby.pl

Hyphodontia quercina (Pers.) J. Erikss.

strzępkoząb długokolcowy
Grandinia quercina (Pers.) Jülich · Kneiffiella quercina (Pers.) Jülich et Stalpers · Xylodon quercinus (Pers.) Gray
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hyphodontia Hyphodontia Hyphodontia HyphodontiaHyphodontiastrzępkoząb ostrokolczasty (Hyphodontia arguta)Hyphodontia granulosa
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID28994 (© autora fot.); copyright © by GREJ

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na drewnie drzew liściastych, na kłodach z korą i bez kory; owocniki w przeciągu całego roku.Na drewnie drzew liściastych, na kłodach z korą i bez kory; owocniki w przeciągu całego roku.