grzyby.pl

Schizopora paradoxa (Schrad.) Donk.

strzępkoząb wielkopory, drewniczka różnopora
Hyphodontia paradoxa (Schrad.) Langer et Vesterh. [główna w czekliście] · Xylodon paradoxus (Schrad.) Chevall.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈