grzyby.pl

Xanthoparmelia loxodes

Nyl.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Xanthoparmelia Xanthoparmelia Xanthoparmelia XanthoparmeliaXanthoparmeliażełuczka Delisa (Xanthoparmelia delisei)żełuczka Mougeota (Xanthoparmelia mougeotii)

występowanie