grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Xanthoparmelia loxodes

Nyl.
Xanthoparmelia Xanthoparmelia Xanthoparmelia XanthoparmeliaXanthoparmeliażełuczka Delisa (Xanthoparmelia delisei)żełuczka Mougeota (Xanthoparmelia mougeotii)