grzyby.pl

Xylodon nespori (Bres.) Hjortstam et Ryvarden

strzępkoząb krótkokolczasty
Grandinia nespori (Bres.) Cejp, Fauna Flora Cechoslov. II · Hyphodontia nespori (Bres.) J. Erikss. et Hjortstam [gł. w czekl.] · Kneiffiella nesporii (Bres.) Jülich et Stalpers
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID156997 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID156997 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na drewnie drzew liściastych i iglastych, na leżących kłodach i gałęziach; latem i jesienią.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2868]
    Hyphodontia nespori (Bres.) J.Erikss. & Hjortstam · synonimy: Grandinia nespori (Bres.) Cejp
    publikacje: Flisińska 2004 (as: Grandinia nespori), Szkodzik 2005, Stasińska 2008a, Komorowska 2000, Stasińska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2011a, Ślusarczyk 2012, Karasiński i in. 2015 (as: Xylodon nespori), Stasińska i Sotek 2016, Karasiński 2016 (as: Xylodon nespori), Wojewoda i in. 2016, Chachuła i in. 2018, Gierczyk i in. 2019a, Ślusarczyk 2019 (as: Xylodon nespori), Holec i in. 2019a, Gierczyk i Ślusarczyk 2020 (as: Xylodon nespori), Gierczyk i Kujawa 2020 (as: Xylodon nespori), Gierczyk i in. 2020 (as: Xylodon nespori), Szczepkowski i in. 2022 (as: X. nespori)

znaleziska Xylodon nespori na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AD-18 156997

 ID156997  Hyphodontia nespori; 4 km na S od Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2006.04.17; las mieszany(Picea, Betula, Alnus); na kłodzie świerkowej gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 374 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 309153 fot. 309154

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji