grzyby.pl

Xylodon nespori (Bres.) Hjortstam et Ryvarden

strzępkoząb krótkokolczasty
Grandinia nespori (Bres.) Cejp, Fauna Flora Cechoslov. II · Hyphodontia nespori (Bres.) J. Erikss. et Hjortstam [główna w czekliście] · Kneiffiella nesporii (Bres.) Jülich et Stalpers
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Xylodon Xylodon Xylodon XylodonXylodonstrzępkoząb żółtopory (Xylodon flaviporus)strzępkoząb gruzełkowatokolczasty (Xylodon rimosissimus)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID156997 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID156997 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na drewnie drzew liściastych i iglastych, na leżących kłodach i gałęziach; latem i jesienią.Na drewnie drzew liściastych i iglastych, na leżących kłodach i gałęziach; latem i jesienią.