grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Xylodon nespori (Bres.) Hjortstam et Ryvarden

strzępkoząb krótkokolczasty
Hyphodontia nespori (Bres.) J. Erikss. & Hjortstam
Xylodon Xylodon Xylodon XylodonXylodonstrzępkoząb kolisty (Xylodon radula)
GREJ: ID156997 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID156997 (© autora fot.)

występowanie

Na drewnie drzew liściastych i iglastych.