grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Amyloxenasma allantosporum (Oberw.) Hjortstam et Ryvarden

żylaczka serdelkowozarodnikowa
Phlebiella allantospora (Oberw.) K.H. Larss. et Hjortstam (główna w czekliście) · Xenasmatella allantospora Oberw.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Amyloxenasma allantosporum (żylaczka serdelkowozarodnikowa)
21.04.2021, Mochle, pow. bydgoski; copyright © by Przemysław Drzewiecki
Amyloxenasma allantosporum (żylaczka serdelkowozarodnikowa)
Amyloxenasma allantosporum (żylaczka serdelkowozarodnikowa)
Amyloxenasma allantosporum (żylaczka serdelkowozarodnikowa)
Amyloxenasma allantosporum (żylaczka serdelkowozarodnikowa)
Amyloxenasma allantosporum (żylaczka serdelkowozarodnikowa)
Amyloxenasma allantosporum (żylaczka serdelkowozarodnikowa)
Amyloxenasma allantosporum (żylaczka serdelkowozarodnikowa)
Amyloxenasma allantosporum (żylaczka serdelkowozarodnikowa)
Amyloxenasma allantosporum (żylaczka serdelkowozarodnikowa)
Amyloxenasma allantosporum (żylaczka serdelkowozarodnikowa)

występowanie

Na martwym drewnie iglastym; wiosną.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20210421.GREJ345729.pdrz - Amyloxenasma allantosporum (żylaczka serdelkowozarodnikowa); Mochle, pow. bydgoski
210421-GREJ345729
leg. Przemysław Drzewiecki
/Mochle, pow. bydgoski/ #11