grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Alectoria ochroleuca (Hoffm.) A. Massal.

żyłecznik halny
Alectoria Alectoria Alectoria AlectoriaAlectoriażyłecznik zwisający (Alectoria sarmentosa)