Tx: 583
grzyby.pl

Delicatula integrella (Pers.) Fayod

żyłkoblaszka wklęsłokapeluszowa
Mycena integrella (Pers.) Gray · Omphalia integrella (Pers.) P. Kumm.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Delicatula integrella (żyłkoblaszka wklęsłokapeluszowa)
Delicatula integrella (żyłkoblaszka wklęsłokapeluszowa)
Delicatula integrella (żyłkoblaszka wklęsłokapeluszowa)
Delicatula integrella (żyłkoblaszka wklęsłokapeluszowa)
Delicatula integrella (żyłkoblaszka wklęsłokapeluszowa)
Delicatula integrella (żyłkoblaszka wklęsłokapeluszowa)
licznie na wilgotnej, silnie rozłożonej gałęzi olszy?

owocnik

Delicatula integrella (żyłkoblaszka wklęsłokapeluszowa)
Kapelusz biały, prześwitujący; 3-12 mm średnicy, młody półkulisty, potem rozpostarty i wywinięty; powierzchnia gładka; brzeg ostry, ząbkowany.

space

Trzon biały, nitkowaty; 10-25 x 0.5-1 mm; powierzchnia drobno oprószona, miejsce przyczepienia do podłoża bulwiaste i z delikatną grzybnią.

space

Pileus white; translucent; 3-12 mm in diameter, hemispherical when young, later plane and rolled up; surface smooth; margin acute, dentate.

space

Stipe white, filiform; 10-25 x 0.5-1 mm; surface finely farinose, pace of attachement to the substrate bulbous and with a delicate mycelium.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki migdałowate, gładkie, z kroplami, 5.5-9 x 3-5 µm.
Spore print white. Spores amygdaliform, smooth, with drops, 5.5-9 x 3-5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Owocniki wyrastają w grupach na butwiejącym drewnie, resztkach roślin; czerwiec-październik.
Not common. Gregarious on rotten wood.

uwagi

Podobna do przedstawicieli rodzaju białogrzybówka (Hemimycena) którzy jednak mają dobrze wykształcone blaszki.
Close to białogrzybówka (Hemimycena) species, which has regular gills.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Błoński (1889)[2611]Błoński (1889) Spis roślin zarodnikowych zabranych lub zanotowanych w lecie w r. 1888 w puszczach: Białowieskiéj, Świsłockiéj i Ladzkiéj.[2611], Bresadola (1903)[2622]Bresadola (1903) Fungi polonici a cl. Viro B. Eichler lecti.[2622], Bujakiewicz (2011)[1343]Bujakiewicz (2011) Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians.[1343], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Bujakiewicz & Lisiewska (1983)[2652]Bujakiewicz & Lisiewska (1983) Mikoflora zbiorowisk roślinnych Słowińskiego Parku Narodowego.[2652], Bujakiewicz & Springer (2009)[1350]Bujakiewicz & Springer (2009) Udział macromycetes w lasach łęgowych rezerwatu "Buki nad Jeziorem Lutomskim” (Nadleśnictwo Sieraków).[1350], Bujakiewicz & Stefaniak (2009)[1349]Bujakiewicz & Stefaniak (2009) Udział macromycetes w fitocenozach leśnych rezerwatu "Las liściasty w Promnie” (Nadleśnictwo Czerniejewo).[1349], Domański et al. (1963)[2711]Domański et al. (1963) Mikoflora Bieszczadów Zachodnich. II. (Ustrzyki Górne, 1960).[2711], Domański Z. (1999)[2723]Domański Z. (1999) Notatki mikologiczne z Suwalszczyzny.[2723], Domański Z. (1999)[2722]Domański Z. (1999) Przyczynek do znajomości flory mikologicznej Roztocza.[2722], Domian et al. (2010)[1423]Domian et al. (2010) Rezerwaty przyrody.[1423], Fiedorowicz (2009)[1441]Fiedorowicz (2009) The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland).[1441], Flisińska (1995)[2781]Flisińska (1995) Grzyby wielkoowocnikowe Poleskiego Parku Narodowego.[2781], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Grzesiak et al. (2017)[1533]Grzesiak et al. (2017) Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie".[1533], Gumińska (1972)[2823]Gumińska (1972) Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego (Część II).[2823], Halama & Panek (2000)[1558]Halama & Panek (2000) Macromycetes of various habitats of the nature reserve "Łężczok" near Racibórz (SW Poland).[1558], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Holec et al. (2019)[1593]Holec et al. (2019) Macrofungi on fallen oak trunks in the Białowieża Virgin Forest - ecological role of trunk parameters and surrounding vegetation.[1593], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kudławiec (2014)[1737]Kudławiec (2014) Wstępne dane o grzybach wielkoowocnikowych Macromycets projektowanego rezerwatu Wapienny Las w Nadleśnictwie Polanów.[1737], Kudławiec et al. (2014)[1745]Kudławiec et al. (2014) Saprotroficzne grzyby nadrewnowe uroczyska Wapienny Las w Nadleśnitwie Polanów - badania wstępne.[1745], Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2012)[1800]Kujawa et al. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes.[1800], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Lisiewska & Bujakiewicz (1976)[2978]Lisiewska & Bujakiewicz (1976) Roślinność rezerwatu „Dębina" pod Wągrowcem w Wielkopolsce. 3. Grzyby (fungi).[2978], Lisiewska & Bujakiewicz (1976)[2979]Lisiewska & Bujakiewicz (1976) Grzyby wyższe na tle zespołów leśnych. Roślinność rezerwatu „Dębina” pod Wągrowcem w Wielkopolsce.[2979], Lisiewska & Wypij (1985)[2989]Lisiewska & Wypij (1985) Mikoflora parków Ciechocinka.[2989], Ławrynowicz (1973)[2994]Ławrynowicz (1973) Grzyby wyższe makroskopowe w grądach Polski Środkowej.[2994], Ławrynowicz et al. (2009)[1874]Ławrynowicz et al. (2009) Grzyby projektowanego rezerwatu "Gąszczyk" na Wyżynie Częstochowskiej.[1874], Łuszczyński (2000c)[1885]Łuszczyński (2000c) Udział macromycetes w wybranych zbiorowiskach leśnych rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi w Górach Świętokrzyskich. W: W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 53-72[1885], Łuszczyński (2001)[1886]Łuszczyński (2001) Grzyby Macromycetes rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi.[1886], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Łyczek & Domian (2010)[1930]Łyczek & Domian (2010) Grzyby wielkoowocnikowe.[1930], Narkiewicz (2011)[1997]Narkiewicz (2011) Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze.[1997] (błędnie podana nazwa łacińska), Narkiewicz (2019)[2003]Narkiewicz (2019) Grzyby i śluzowce.[2003], Narkiewicz et al. (2013)[2002]Narkiewicz et al. (2013) Grzyby i śluzowce.[2002], Nita i Bujakiewicz (2004a)[2009]Nita i Bujakiewicz (2004a) Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego Querco-Ulmetum minoris i olsu Carici elongatae-Alnetum w Lesie Złotowskim (Nadleśnictwo Lipka). W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 138[2009], Nita i Bujakiewicz (2005)[2010]Nita i Bujakiewicz (2005) Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego Querco-Ulmetum minoris i olsu Carici elongatae-Alnetum w Lesie Złotowskim (Pomorze Zachodnie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 54: 7-33[2010], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Schroeter (1889)[3184]Schroeter (1889) Die Pilze Schlesiens. Erste Hälfte.[3184], Skirgiełło et al. (1997)[3353]Skirgiełło et al. (1997) Aphyllophorales, Boletales, Agaricales, Russulales, Lycoperdales, Sclerodermatales, Nidulariales, Phallales, Dacrymycetales, Tremellales, Auriculariales .[3353], Staniszek-Kik et al. (2014)[2219]Staniszek-Kik et al. (2014) Założenia i wstępne rezultaty projektu „Badania organizmów saproksylicznych w różnych ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego”.[2219], Szkodzik (2005)[2371]Szkodzik (2005) Macromycetes in communities of Abies alba on its range border in Central Poland.[2371], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (1974)[3372]Wojewoda (1974) Macromycetes Ojcowskiego Parku Narodowego. I. Flora.[3372], Wojewoda et al. (1999)[3410]Wojewoda et al. (1999) Macromycetes of oak-lime-hornbeam woods in the Niepołomice Forest near Kraków (S Poland) – monitoring studies.[3410], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Zieliński et al. (2006)[2567]Zieliński et al. (2006) Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza.[2567]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:35 1 znaleziska Delicatula integrella (żyłkoblaszka wklęsłokapeluszowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB83 339617 AB85 333501 345793 AB94 139285 286664 316499 AB98 346696 BE38 204707 CA57 210542 CA88 215123 CB58 360511 CB59 369557 CC15 295011 CC73 156173 180602 CC74 189126 CC95 189707 CE28 208562 208578 295836 CE37 192284 208524 208549 208560 208561 208576 208577 208579 208580 DA90 204008 DA96 360038 369250 DB06 360039 371183 371404 DE47 242920 372082 DE54 137685 137686 241419 360955 DE55 360942 DE56 288435 315543 334771 DE57 137687 EC34 302772 EG18 189159 FE08 365801 FG21 188230 FG33 288034 GB72 277902 GC02 170858

ID 137 685 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: 0,7 km W,Kijów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE54; data zbioru: 5 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściate zadrzewienia (w lesie sosnowym)nad okresowym ciekiem wodnym-gł.olcha,również brzoza,kruszyna, na zmurszałej,omszałej kłodzie, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/18.08.10; uwagi: 51st1'46,51"N 19st15'32,73"E; fot.254407 fot.254408 fot.254409 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

254407
254408
254409

ID 137 686 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: 1,5 km SW,Kijów,pow.częstochowski, DE54; data zbioru: 5 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -brzoza,grab,olcha,świerk,sosna, na zmurszałej,omszonej kłodzie drzewa lisciastego, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/18.08.10; uwagi: 51st1'12,67"N 19st15'12,62"E; siedlisko; fot.254414; owocniki; fot.254415 fot.254416 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

254414
254415
254416

ID 137 687 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: 1 km SW,Lesniczówka Sowinek,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE57; data zbioru: 4 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo-bukowo-dębowo-sosnowy, na zmurszałej,omszałej kłodzie jodły, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/18.08.10; uwagi: 51st1'54,33"N 19st39'11,75"E; fot.254421 fot.254422 fot.254423 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

254421
254422
254423

ID 139 285 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 0,5 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 25 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką Db i Gb, na odziomkowej części żywego dębu, w grupach - okolo 30 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani); uwagi: Żyłkoblaszka wklęsłokapeluszowa; fot.259425 fot.259426 fot.259427 [notatka: tak] [fotografie: tak];

259425
259426
259427

ID 156 173 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: 2,6 km E, Modliszewko, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC73; data zbioru: 14 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąb, grab, olsza, leszczyna rosnące wokół śródleśnego mokradełka, w pewnym oddaleniu na wzniesieniu sosna, na omszałej kłodzie niezidentyfikowanego gatunku leżącej w pobliżu mokradełka, ok. 20 owocników; leg. Karolina Fiutak-Łachowska, det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/BK/10.02.11; uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddział 133; owocniki w dwóch ujęciach: fot.306272 fot.306273 [notatka: nie] [fotografie: Tak, ale kiepskiej jakości]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

306272
306273

ID 170 858 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: 4.5 km na wschód od Supraśla, pow. pow. Białystok, woj. woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 11 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stary mieszany las puszczański, na korzeniach drzew na skraju babrzyska, kilkadziesiąt owocników tuż obok siebie; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: tak; uwagi: SIEDLISKO; fot.361737; OWOCNIKI; fot.361738 fot.361739 [notatka: nie] [fotografie: tak];

361737
361738
361739

ID 180 602 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: 2,6 km na E od Modliszewka, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [N 52°37'21,52" E 17°39'00,06"], CC73; data zbioru: 22 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśne mokradełko porośnięte dębem, grabem, olszą, leszczyną, pewnym oddaleniu na wzniesieniu sosna, na omszałej kłodzie niezidentyfikowanego gatunku leżącej w pobliżu mokradełka, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, przy poprzednim zgłoszeniu; uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddział 133; siedlisko i owocniki:; fot.391704 fot.391705 fot.391706 fot.391707 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

391704
391705
391706
391707

ID 188 230 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: las między Mszaną, a Ropianką, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 17 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, głównie z jodłą i domieszką buka, na zmurszałym drewnie trudnym do określenia, kilkanaście dorosłych i zawiązki młodych owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.428918 fot.428919 fot.428920 fot.428921 [notatka: nie] [fotografie: tak];

428918
428919
428920
428921

ID 189 126 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: 1,9 km na wschód od Bożacina, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC74; data zbioru: 31 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las nad jeziorem na lekko pochylonym stoku,w dół olsza czarna, świerk, na podłożu torfowym, w górę dąb, grab, brzoza, sosna, dwa pniaki, z jednego zostały szczątki, drugi na tyle zachowany, że można go rozpoznać jako pozostałość po złamanej olszy czarnej, w dniu znalezienia na szczątkowym pniaku niezbyt licznie - 7 owocników, na tym lepiej zachowanym kiklkadziesiąt owocników; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie dostarczony Ani K.; uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Stary Bród lub Mięcierzyn, odział 186; pniak 1; fot.433233; owocnik; fot.433234 fot.433235; pniak 2; fot.433236; owocniki; fot.433237 fot.433238 fot.433239 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak];

433233
433234
433235
433236
433237
433238
433239

ID 189 159 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: Szymbark, przy szlaku zielonym prowadzącym na Maślaną Górę, 15 minut od wejścia na szlak przy skansenie, pow. gorlicki, woj. małopolskie [N 49° 37' 39,40" E 21° 05' 42,91"], EG18; data zbioru: 15 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przy ścieżce szlaku turystycznego obsadzonej drzewami liściastymi (silne zacienienie), omszały pniak drzewa niezidentyfikowanego gatunku liściastego, licznie; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie dostarczony Ani K.; uwagi: Grzybki znalezione 15.07.2011, główna sesja fotograficzna 17.07.2011; siedlisko; fot.433548; owocniki 15.07.2011, lampa błyskowa!; fot.433549; owocniki 17.07.2011!; fot.433550 fot.433551 fot.433552 [notatka: nagranie na dyktafon] [fotografie: tak, 15.07.2011 oraz 17.07.2011 r.];

433548
433549
433550
433551
433552

ID 189 707 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: 2,4 km na NE od wioski Sokołowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC95; data zbioru: 15 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: olsza czarna, sosna, dąb, jesion, leszczyna, spróchniały, nawilżały pniak, prawdopodobnie olszy czarnej, kilkanaście owocników; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie dostarczony Ani K.; uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Stary Dwór, oddz. 12; siedlisko; fot.436364; pniak z owocnikami; fot.436365; widok z góry na owocniki; fot.436366; owocniki; fot.436367 fot.436368 fot.436369 fot.436370 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak];

436364
436365
436366
436367
436368
436369
436370

ID 192 284 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: 500m na S od zabudowań Wiewiórki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 15 cze 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las olchowy, w pobliżu również wierzby, na leżących, częściowo zagrzebanych w torfie gałęziach, w grupie, kilkanaście owocników; leg. Piotr Zawada, det. Jacek Nowicki i Anna Kujawa; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 260. Gmina Bolesławiec. Omówiony w wątku: [bf:414065]; fot.448479 fot.448480 fot.448481 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 414065 ;

ID 204 008 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: Jankowo (Gdańskie), pow. gdański, woj. pomorskie, DA90; data zbioru: 22 cze 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols, na patyka, gałązkach, także pozornie na ziemi, bardzo licznie, w grupkach po kilka; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: ZBŚRiL PAN, 1/GKN/10.12.12; uwagi: owocniki obserwowane do sierpnia; fot.512164 fot.512165 fot.512166; siedlisko:; fot.512167 [notatka: nie] [fotografie: tak];

512164
512165
512166
512167

ID 204 707 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: Dolina Widawy Szewce, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie, BE38; data zbioru: 9 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las dębowy z dom.sosny,świerka, drewno, kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/120909/0003; uwagi: fot.514877 [notatka: nie] [fotografie: tak];

514877

ID 208 524 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: 300 m na N-W od zabudowań Mieleszynka, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 12 lip 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: strumień, po przegach z zadrzewieniami olchy, brzozy, grabu, dębu, leszczyny, czeremchy, osiki, na murszejącej, leżącej w strumieniu kłodzie olchy, w grupie - dziesiątki owocników, na pow. 1 m kw.; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Teren prywatny. Gmina Wieruszów.; fot.533670 fot.533671 fot.533672 [notatka: nie] [fotografie: tak];

533670
533671
533672

ID 208 549 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: 800 m na N-W od zabudowań Podjaworka (Żdżary), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 2 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las olchowy, rzadko brzozy, wierzby, na silnie zmurszałych pniakach olchowych, masowo, na 4 pniakach; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 989. Gmina Bolesławiec.; fot.533776 fot.533777 fot.533778 [notatka: nie] [fotografie: tak];

533776
533777
533778

ID 208 560 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: 200 m na N-W od zabudowań Wełnów, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 3 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las olchowy, na struchlałej, leżącej w rowie gałęzi olchy, w grupie - 3 owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 980. Gmina Bolesławiec. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie.; fot.533881 fot.533882 fot.533883 [notatka: nie] [fotografie: tak];

533881
533882
533883

ID 208 561 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: 650 m na N-E od zabudowań Żdżar (Podjamy), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 4 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las olchowy, z domieszką brzóz, leszczyn, rzadko świerk, na zmurszłej, leżącej w rowie kłodzie - liściastego drzewa, w grupie; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 992. Gmina Bolesławiec.; fot.533890 fot.533891 fot.533892 fot.533893 [notatka: nie] [fotografie: tak];

533890
533891
533892
533893

ID 208 562 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: 1,4 km na S-W od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE28; data zbioru: 16 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las olchowy, z domieszką brzozy, buku, jesionu, świerka, na kłodzie dębowej, porośniętej mchem, w grupie, w kilku miejscach; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolnik oddział 809. Gmina Sokolniki.; fot.533898 fot.533899 fot.533900 [notatka: nie] [fotografie: tak];

533898
533899
533900

ID 208 576 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: 600 m na S-E od Leśniczówki Jaśki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 10 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las olchowy, z domieszką brzozy, świerka, czeremchy, na zmurszałym pniaku olchy, w grupie - 5 owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 971. Gmina Bolesławiec. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie.; fot.533943 fot.533944 [notatka: nie] [fotografie: tak];

533943
533944

ID 208 577 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: 1 km na N-W od zabudowań Podjamy (Żdżary), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 27 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las olchowy, z domieszka brzóz i dębów, na zmurszałym pniaku olchy, w kilku grupach, wokół pniaka; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 983. Gmina Bolesławiec.; fot.533950 fot.533951 fot.533952 fot.533953 [notatka: nie] [fotografie: tak];

533950
533951
533952
533953

ID 208 578 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: 750 m na N-E od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE28; data zbioru: 28 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las olchowy, z domieszką brzozy, świerka, sosny, dębu, na opadłej i częściowo zagłębionej w ziemi gałęzi świerka, masowo, w kilku miejscach na gałęzi; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 811. Gmina Sokolniki.; fot.533958 fot.533959 fot.533960 [notatka: nie] [fotografie: tak];

533958
533959
533960

ID 208 579 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: 400 m na N-E od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Wieruszowska), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 30 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z zadrzewieniem brzozowo-akacjowym, na zmurszałej , zagłębionej w ziemi kłodzie brzozowej, w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Las prywatny. Teren po dawnej zabudowie. Gmina Bolesławiec.; fot.533965 fot.533966 fot.533967 [notatka: nie] [fotografie: tak];

533965
533966
533967

ID 208 580 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: 850 m na E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 29 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, z domieszką brzozy, sosny, rzadko wierzby, na pniaku liściastego, w grupie - 7 owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 979. Gmina Bolesławiec.; fot.533971 fot.533972 [notatka: nie] [fotografie: tak];

533971
533972

ID 210 542 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: Puszcza Darżlubska Wejherowo, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA57; data zbioru: 9 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk, drewno zagrzebane w ziemi, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Jakub Węcławski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy AK; uwagi: fot.543796 [notatka: [bf:505391]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 505391 ;

ID 215 123 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: Tokary, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA88; data zbioru: 13 cze 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Łąka z zagłębieniem podmokłym porośniętym wierzbą szarą, drewno zagrzebane w bagnie, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK; uwagi: fot.567143 fot.567144 fot.567145 fot.567146 [notatka: [bf:566553]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 566553 ;

ID 241 419 oznaczenie: Delicatula integrella; • potwierdzenie ID137 686; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [51st 1' 11,63" N i 19st 15' 10,6" E], DE54; data zbioru: 19 cze 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z okresowym ciekiem wodnym -brzoza, grab, olcha, świerk, sosna, na leżących w błocie kłodach i fragmentach drzew, kilka grup po kilkadziesiąt owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 28/JN/30.09.2015; uwagi: fot.685450 fot.685451 fot.685452; Druga grupa znaleziona kilkaset metrów na pn; fot.685453 fot.685454 [notatka: nie] [fotografie: tak];

685450
685451
685452
685453
685454

ID 242 920 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: 1 km SW od wsi Borzęcin, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie [51st 10' 7" N i 19st 35' 30,45" E], DE47; data zbioru: 30 lip 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty ( gł.graby ) przechodzący w ols, na fragmentach gałęzi leżących na zrytej ziemi; na zmurszałych pniakach, ponad 150 owocników w kilku punktach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 27/JN/30.09.2015; uwagi: fot.691716 fot.691717 fot.691718; Niewielkie skupiska tego grzybka, po kilkanaście i kilkadziesiąt owocników, znajdywałem jeszcze w kilku innych punktach tego całego lasu. [notatka: nie] [fotografie: tak];

691716
691717
691718

ID 286 664 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 29 cze 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna/krawędź źródliska, na ziemi porośniętej mchem, w grupach, łącznie kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.859969 fot.859970 [notatka: tak] [fotografie: tak];

859969
859970

ID 288 034 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 24 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodłowo bukowy z in, zmurszały jodłowy kloc, dachówkowato, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0002369; uwagi: fot.864449 fot.864450 fot.864451 [notatka: nie] [fotografie: tak];

864449
864450
864451

ID 288 435 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: 1 km SE od dz.Borowe ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 59" N i 19st 25' 50" E], DE56; data zbioru: 25 cze 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmakający fragment lasu mieszanego - jesion, olcha, brzoza i inne, na zmurszałych fragmentach drzew, ponad 150 owocników w kilku grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.866316 fot.866317 fot.866318 [notatka: nie] [fotografie: tak];

866316
866317
866318

ID 295 011 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 22 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Podmokła łąka - ols., Silnie zmurszały pniak olchy., W grupach - łącznie około 100 owocników.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa; uwagi: fot.895596 fot.895597 fot.895598 [notatka: nie] [fotografie: tak];

895596
895597
895598

ID 295 836 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: 1,7 km na NE od Pichlic, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE28; data zbioru: 3 cze 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las olchowy, na spróchniałym pniu olchy, masowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Sokolniki oddział 810.; fot.900487 fot.900488 fot.900489 [notatka: nie] [fotografie: tak];

900487
900488
900489

ID 302 772 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: ok.2km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC34; data zbioru: 22 lip 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty w typie grądu z dominującym udziałem topoli osiki, murszejący pniak topoli osiki, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Romuald Tomaszewski, det. Anna Hreczka i Mirosław Gryc na podstawie zdjęć; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:934090] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 934090 ;

ID 315 543 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: 0,7 km SE od osady Brylisko, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 5,5" N i 19st 27' 52" E], DE56; data zbioru: 3 cze 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wilgotny las mieszany -brzozy, graby, sosny, świerki i inne, na gnijących fragmentach drzew na pół zagrzebanych w z ziemi, kilkadziesiąt owocników w kilku grupkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.1006713 fot.1006714 fot.1006715 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1006713
1006714
1006715

ID 316 499 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,1 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 15 sie 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna z wysiękami źródliskowymi, na bryłach ziemi z korzeniami omywanych przez wody opadowe, w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.1012842 fot.1012843 fot.1012844 fot.1012845 fot.1012846 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1012842
1012843
1012844
1012845
1012846

ID 333 501 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: 2km na pn.zach od Reptowa, ZPK Torfowisko Reptowo, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB85; data zbioru: 17 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg z martwymi olszami, brzozami, zbutwiała kłoda olszy, kilka owocników w grupie; leg. Marcin Sławomir Lożek, det. Grażyna Domian; eksykat: tak; uwagi: wielkość kapelusza do 1cm, hymenofor w postaci promieni,-żyłek. Cały owocnik delikatny, prawie przezroczysty; Żyłkoblaszka wklęsłokapeluszowa fot.1153779 fot.1153780 fot.1153781fot. 1153782 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1153779
1153780
1153781

ID 334 771 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: 1 km NW od osady Brylisko; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 1' 34,7" N i 19st 27' 0,3" E], DE56; data zbioru: 22 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśny ols -olchy, wierzby, na bardzo zmurszałym pniaku i na olchowej kłodzie, ponad 100 owocników w 2 grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1161576 fot.1161577 fot.1161578 fot.1161579 fot.1161580 fot.1161581 fot.1161582 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1161576
1161577
1161578
1161579
1161580
1161581
1161582

ID 339 617 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: Szczecin Zdroje, przedłużenie ul.Mącznej,za szpitalem, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 17 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośla głóg,osika,brzoza,jesion,klon, zmurszałe gałązki drzewa liściastego, kępkowo, na końcach gałązek; leg. Marcin Sławomir Lożek, det. Mirosław Wentoch-Rekowski; eksykat: tak; uwagi: [bf:1190110]; żyłkoblaszka wklęsłokapeluszowa fot.1191161 fot.1191162 fot.1191163 [notatka: tak] [fotografie: tak, wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1190110 ;

ID 345 793 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: Reptowo,przy lini kolejowej 0,5km na W od dworca, Nadl.Kliniska,Leśn.Niedźwiedź,odz.770, gm.Kobylanka, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB85; data zbioru: 19 cze 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols bagienny, zmurszała gałązka olszy czarnej zagłębiona w podłoże, kilkanaście owocników kępkowo; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: żyłkoblaszka wklęsłokapeluszowa; fot.1232110 fot.1232111 fot.1232112fot. 1232113 fot.1232114 fot.1232115 fot.1232116 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1232110
1232111
1232112
1232114
1232115
1232116

ID 346 696 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: Pojezierze Ińskie (prop. rez. Perłówkowa Buczyna), 0,5 km na NE od miejscowości Kozy, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB98; data zbioru: 19 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols, na ziemi, w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1242716 fot.1242717 fot.1242718 fot.1242719 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1242716
1242717
1242718
1242719

ID 360 038 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: Łęcze 1,3 km. S (Wysoczyzna Elbląska), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°15'05.8"N 19°28'21.0"E], DA96; data zbioru: 12 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, cieniste i błotniste dno wąwozu przy strumyku, Na dość zbutwiałym drewnie bukowym przy strumyku i w jego korycie, : 20-30 owocników w grupkach i w rozproszeniu; leg. Stanisław Kosiński, det. Stanisław Kosiński, potw. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: wątek: [bf:1361152] [notatka: nie] [fotografie: Tak, w wątku na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1361152 ;

ID 360 039 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, 200m. NNE od wiaty Parasol, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'48.8"N 19°28'36.3"E], DB06; data zbioru: 13 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: granica grądu (Gb-Db-Bk) i buczyny, na zbutwiałych kłodach liściastych przy potoku, na 3 kłodach łącznie kilkadziesiąt owocników, przy dnie wąwozu; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1362356 fot.1362357 fot.1362358 fot.1362359 fot.1362360 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1362356
1362357
1362358
1362359
1362360

ID 360 511 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: Rzeka Wda za miejsciwością Łuby, Bory Tucholskie, na wysokości przesmyku prowadzącego do rez. Krzywe Koło w Pętli Wdy, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB58; data zbioru: 11 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: powalona w rzece olcha, omszona kłoda olchowa, kilka owocników; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1367600 fot.1367601 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1367600
1367601

ID 360 942 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: Radomsko, okolice oczyszczalni ścieków; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 6 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany przechodzący w ols nad Radomką, na resztkach zmurszałego pniaka, grupa ponad 100 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 2' 44" N 19st 25' 15,7" E; fot.1370650 fot.1370651 fot.1370652 fot.1370653 fot.1370654 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1370650
1370651
1370652
1370653
1370654

ID 360 955 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: 1 km SW od wsi Jankowice; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE54; data zbioru: 7 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -brzoza, dąb, olcha, czeremcha, grab i inne, na gnijących kłodach, pniakach i u podstaw pni żywych drzew, masowo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 2' 14,3" N 19st 14' 52,5" E; fot.1370727 fot.1370728 fot.1370729 fot.1370730 fot.1370731 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1370727
1370728
1370729
1370730
1370731

ID 365 801 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: Pałecznica 51.483146, 22.648760, pow. lubartowski, woj. lubelskie, FE08; data zbioru: 24 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Nieużytki rolne, łąka, wśród traw, grupami, po kilka owocników; leg. Robert Kozak, det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - przesłany do Przemysław Drzewiecki; uwagi: fot.1408335 fot.1408336 fot.1408337 [notatka: [bf:1153006]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1153006 ;

ID 369 250 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: Tolkmicko, 500 m. SE, rezerwat Nowinka (Wysoczyzna Elbląska), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°18'54.8"N 19°32'39.0"E], DA96; data zbioru: 9 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wilgotny las liściasty Os, Ol, Brz, Bk i in., dno jaru, na mocno zbutwiałej kłodzie liściastego leżącej w korycie strumienia tworzącego w tym miejscu błotniste rozlewisko, 3 owocniki; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - rezerwat; uwagi: fot.1447812 fot.1447813 fot.1447814 fot.1447815 fot.1447816 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1447812
1447813
1447814
1447815
1447816

ID 369 557 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: Wierzbiny k. Skórcza, Bory Tucholskie, płd brzeg jez. Muł, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB59; data zbioru: 18 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Ols z udziałem świerka, kruszyny i brzozy, We mchu u podnóża pnia, kilka owocników; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1451548 fot.1451549 fot.1451550 fot.1451551 [fotografie: tak];

1451548
1451549
1451550
1451551

ID 371 183 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, 200 m. SE od Świątyni Dumania, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'17.4"N 19°28'28.7"E], DB06; data zbioru: 26 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszkami, blisko koryta potoku na dnie jaru, na zbutwiałej, mocno omszonej kłodzie buka lub dębu i na odpadłych kawałkach kory, dość licznie, w kilku grupkach po kilkadziesiąt owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1469487 fot.1469488 fot.1469489 fot.1469490 fot.1469491 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1469487
1469488
1469489
1469490
1469491

ID 371 404 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, 400 m. SW od ul. Kalinowej, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°11'25.0"N 19°29'34.5"E], DB06; data zbioru: 3 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszkami (Db, Gb i in.), na mocno zbutwiałym pniaku liściastego porośniętym mchem, 3-4 niewielkie grupki po kilka-kilkanaście owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1472364 fot.1472365 fot.1472366 fot.1472367 fot.1472368 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1472364
1472365
1472366
1472367
1472368

ID 372 082 oznaczenie: Delicatula integrella; lokalizacja: 1,5 km E od wsi Gertrudów; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1678 19,5835], DE47; data zbioru: 2 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary ols jesionowy -olcha, brzoza, grab, dąb i inne, na zmurszałym fragmencie pnia liściastego leżącym na ziemi, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1479097 fot.1479098 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1479097
1479098
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji