grzyby.pl

Cortinarius [🔉 kor·tī·na·ri·us]

zasłonak
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

budowa owocnika

Owocniki mięsiste, naziemne. Charakterystyczną cechą tego rodzaju jest występowanie zasnówki (przeważnie pajęczynowatej osłony częściowej) łączącej u młodych egzemplarzy brzeg kapelusza z trzonem. U starszych egzemplarzy jej resztki mogą być widoczne na trzonie i brzegu kapelusza. U dojrzałych owocników blaszki są rdzawobrązowe. Wysyp zarodników rdzawobrązowy. Zarodniki owalne, ziarenkowate lub cytrynowate, o różnej ornamentacji, przeważnie brodawkowate lub nakrapiane.

występowanie i oznaczanie

Grzyby mykoryzowe, związane z drzewami. Najliczniejszy w gatunki rodzaj grzybów kapeluszowych. W Europie występuje ponad 400 gatunków. W większości trudnych do oznaczania.

space

Systematyka niekiedy niejasna lub zawiła. Próby podziału lub systematyzacji w obrębie tego olbrzymiego rodzaju trwają.

objaśnienie skrótów

wartość

Generalnie odradza się zbieranie zasłonaków do jedzenia – bo są wśród nich w większości gatunki niejadalne, niektóre silnie trujące i brak niewątpliwie smacznych a odróżnianie gatunków sprawia dużą trudność nawet mikologom.

space

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Cortinarius [🔉 kor·tī·na·ri·us](pl) zasłonak
(lat.) Cortīnarius subst.
polska nazwa rodzaju "zasłonak" dokładnie oddaje znaczenie; utworzona od łacińskiego rzeczownika cortina, jego późnołacińskie znaczenie to zasłona, welon (w klasycznej łacinie znaczenie było inne); większość gatunków Cortinarius ma w początku rozwoju owocnika ± wyraźną, pajęczynowatą osłonę częściową, łączącą brzeg kapelusza z trzonem