grzyby.pl

Cortinarius sphagnogenus (M.M. Moser) Nezdojm. [🔉 kor·tī·na·ri·us *]

Dermocybe sphagnogena M.M. Moser
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cortinarius Cortinarius Cortinarius CortinariusCortinariuszasłonak liliowobrązowy (Cortinarius simulatus)zasłonak czerwonołuskowaty (Cortinarius spilomeus)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]