grzyby.pl

Thaxterogaster ochroleucus (Schaeff.) Niskanen et Liimat.

zasłonak żółtawy
Cortinarius ochroleucus (Schaeff.) Fr. [główna w czekliście] [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Dermocybe ochroleuca (Schaeff.) Wünsche · Myxacium ochroleucum (Schaeff.) P. Kumm.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cortinarius Cortinarius Cortinarius CortinariusCortinariuszasłonak błyszczący (Cortinarius nitidus)Cortinarius ochrophyllus

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Pod wierzbą białą.Pod wierzbą białą.