grzyby.pl

Thaxterogaster leucophanes (P. Karst.) Niskanen et Liimat.

zasłonak mały
Cortinarius leucophanes P. Karst. [główna w czekliście] [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Phlegmacium leucophanes (P. Karst.) M.M. Moser
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cortinarius Cortinarius Cortinarius CortinariusCortinariuszasłonak czerwonawy (Cortinarius latus)zasłonak białotrzonowy (Cortinarius leucopus)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach; na ziemi.W lasach; na ziemi.