grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Cortinarius pulverobtusus Rob. Henry

Cortinarius Cortinarius Cortinarius CortinariusCortinariusCortinarius rickeniizasłonak rdzawobrązowy (Cortinarius caninus)