takson nie ujęty w czekliście

Cortinarius pulverobtusus Rob. Henry