grzyby.pl

Cortinarius miraculosus Melot [🔉 kor·tī·na·ri·us *]

zasłonak czerwonobrązowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cortinarius miraculosus (zasłonak czerwonobrązowy)
Lasy Środkowopomorskie; copyright © by Barbara Kudławiec

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach iglastych; rzadko w liściastych; na ziemi.W lasach iglastych; rzadko w liściastych; na ziemi.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.14.bk - Cortinarius miraculosus (zasłonak czerwonobrązowy); Lasy Środkowopomorskie
14
leg. B.Kudławiec, det. T.Ślusarczyk
/Lasy Środkowopomorskie/ #1