grzyby.pl

Cortinarius atropusillus J. Favre [🔉 kor·tī·na·ri·us *]

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cortinarius Cortinarius Cortinarius CortinariusCortinariuszasłonak lepki (Cortinarius arvinaceus)zasłonak rdzawopomarańczowy (Cortinarius aurantiacus)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]