grzyby.pl

Calonarius sulfurinus (Quél.) Niskanen et Liimat.

zasłonak siarkowy
Cortinarius sulfurinus Quél. [główna w czekliście] [🔉 kor·tī·na·ri·us *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cortinarius Cortinarius Cortinarius CortinariusCortinariuszasłonak piłkowanoblaszkowy (Cortinarius subumbilicatus)Cortinarius terribilis

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach iglastych, w świerczynach; na ziemi.W lasach iglastych, w świerczynach; na ziemi.