grzyby.pl

Cortinarius murinascens Kytöv., Niskanen et Liimat. [🔉 kor·tī·na·ri·us *]

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cortinarius Cortinarius Cortinarius CortinariusCortinariuszasłonak fioletowotrzonowy (Cortinarius muricinus)Phlegmacium mussivum

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]