grzyby.pl

Cortinarius caesiostramineus Rob. Henry [🔉 kor·tī·na·ri·us *]

zasłonak białawy
Cortinarius amarescens (M.M. Moser) M.M. Moser [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Phlegmacium amarescens M.M. Moser · Phlegmacium caesiostramineum (Rob. Henry) M.M. Moser
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cortinarius Cortinarius Cortinarius CortinariusCortinariusThaxterogaster caesiolamellatuszasłonak płomienny (Aureonarius callisteus)
Cortinarius amarescens (M.M. Moser) M.M. Moser, Kleine Kryptogamenflora von Mitteleuropa - Die Blätter- und Baupilze (Agaricales und Gastromycetes) IIb/2: 283 (1967) [MB#295795] ≡ Phlegmacium amarescens M.M. Moser, Die Gattung Phlegmacium (Schleimköpfe). Die Pilze Mitteleuropas 4: 351 (1960) [MB#463688] ≡ Cortinarius caesiostramineus var. amarescens (M.M. Moser) A. Ortega & Mahiques, Mycotaxon 83: 436 (2002) [MB#374583]Cortinarius amarescens (M.M. Moser) M.M. Moser, Kleine Kryptogamenflora von Mitteleuropa - Die Blätter- und Baupilze (Agaricales und Gastromycetes) IIb/2: 283 (1967) [MB#295795] ≡ Phlegmacium amarescens M.M. Moser, Die Gattung Phlegmacium (Schleimköpfe). Die Pilze Mitteleuropas 4: 351 (1960) [MB#463688] ≡ Cortinarius caesiostramineus var. amarescens (M.M. Moser) A. Ortega & Mahiques, Mycotaxon 83: 436 (2002) [MB#374583]

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach z sosnami i dębami; na ziemi; wrzesień.W lasach z sosnami i dębami; na ziemi; wrzesień.