grzyby.pl

Cortinarius subhygrophanicus (M.M. Moser) M.M. Moser [🔉 kor·tī·na·ri·us *]

zasłonak dwubarwny
Phlegmacium subhygrophanicum M.M. Moser
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cortinarius Cortinarius Cortinarius CortinariusCortinariusCortinarius subexitiosuszasłonak szarobrunatny (Cortinarius haematochelis)
Wg mycobank.org (2022-11-19) ten takson tj. Cortinarius subhygrophanicus (M.M. Moser) M.M. Moser i zasłonak zmiennokształtny (Thaxterogaster multiformis (Fr.) Niskanen et Liimat.) to synonimy; czeklista /Wojewoda W., 2003 [105]/ podaje je jako osobne gatunki, tak samo i GBIF (2022-11-19).Wg mycobank.org (2022-11-19) ten takson tj. Cortinarius subhygrophanicus (M.M. Moser) M.M. Moser i zasłonak zmiennokształtny (Thaxterogaster multiformis (Fr.) Niskanen et Liimat.) to synonimy; czeklista /Wojewoda W., 2003 [105]/ podaje je jako osobne gatunki, tak samo i GBIF (2022-11-19).

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W świerczynach; na ziemi.W świerczynach; na ziemi.