grzyby.pl

Cortinarius fervidus P.D. Orton [🔉 kor·tī·na·ri·us *]

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cortinarius Cortinarius Cortinarius CortinariusCortinariusCortinarius fagetorumzasłonak kosówkowy (Cortinarius fistularis)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]