grzyby.pl

Calonarius coniferarum (M.M. Moser) Niskanen et Liimat.

Cortinarius coniferarum (M.M. Moser) Moënne-Locc. et Reumaux [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Cortinarius coniferarus (M.M. Moser) Nezdojm. [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Cortinarius multiformis f. coniferarum (M.M. Moser) Nespiak [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Cortinarius multiformis var. coniferarum (M.M. Moser) Quadr. [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Cortinarius multiformis var. coniferarum (M.M. Moser) Nezdojm. [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Phlegmacium multiforme var. coniferarum M.M. Moser
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Takson różny od Calonarius piceae (Frøslev, T.S. Jeppesen et Brandrud) Niskanen et Liimat.Cortinarius coniferarum Brandrud et al..
Cortinarius Cortinarius Cortinarius CortinariusCortinariuszasłonak rozpłaszczony (Cortinarius decumbens)Cortinarius desertorum

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]