grzyby.pl

Calonarius dibaphus (Fr.) Niskanen et Liimat.

zasłonak biskupi
Cortinarius dibaphus Fr. [główna w czekliście] [🔉 kor·tī·na·ri·us *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach bukowo-świerkowych i świerkowych, na glebach wapiennych; na ziemi.W lasach bukowo-świerkowych i świerkowych, na glebach wapiennych; na ziemi.