grzyby.pl

Cortinarius uraceonemoralis Niskanen, Liimat., Dima, Kytöv., Bojantchev et H. Lindstr. [🔉 kor·tī·na·ri·us *]

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cortinarius Cortinarius Cortinarius CortinariusCortinariusCortinarius turgidoideszasłonak krzywonogi (Cortinarius valgus)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]