grzyby.pl

Calonarius arcuatorum (Rob. Henry) Niskanen et Liimat.

zasłonak brązowoliliowy
Cortinarius arcuatorum Rob. Henry [główna w czekliście] [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Cortinarius arcuatorum orth.var. [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Phlegmacium arcuatorum (Rob. Henry) M.M. Moser
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cortinarius Cortinarius Cortinarius CortinariusCortinariusCortinarius anomalelluszasłonak srebrzysty (Cortinarius argentatus)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach liściastych z grabami i bukami; na ziemi.W lasach liściastych z grabami i bukami; na ziemi.