grzyby.pl

Thaxterogaster fulvo-ochrascens (Rob. Henry) Niskanen et Liimat.

zasłonak brunatnoplamisty
Cortinarius fulvo-ochrascens Rob. Henry [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Cortinarius fulvoochrascens Rob. Henry orth.var. [główna w czekliście] [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Phlegmacium fulvoochrascens (Rob. Henry) M.M. Moser
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cortinarius Cortinarius Cortinarius CortinariusCortinariusCortinarius fulvaureuszasłonak żółtobrzegi (Cortinarius gentilis)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, pod świerkami, na kwaśnych glebach; na ziemi.W lasach, pod świerkami, na kwaśnych glebach; na ziemi.