grzyby.pl

Cortinarius sebaceus Fr. [🔉 kor·tī·na·ri·us *]

zasłonak talkowy
Cortinarius sericellus Moser [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Cortinarius sororius (P. Karst.) Sacc. [🔉 kor·tī·na·ri·us *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cortinarius Cortinarius Cortinarius CortinariusCortinariuszasłonak zmienny (Thaxterogaster variegatus)zasłonak torfowy (Phlegmacium saginum)
Czeklista /Wojewoda W., 2003 [105]/ w ramach tego taksonu tj. Cortinarius sebaceus Fr. ujmuje też Cortinarius variegatus Bres.. Tutaj za ujęciem GBIF (2022-11-18) przyjmuję, że Cortinarius variegatus Bres. to zasłonak zmienny (Thaxterogaster variegatus (Bres.) Niskanen et Liimat.) ≡ podany także w czekliście /Wojewoda W., 2003 [105]/ Cortinarius roseolimbatus Bigeard et Guilleminns Fr..Czeklista /Wojewoda W., 2003 [105]/ w ramach tego taksonu tj. Cortinarius sebaceus Fr. ujmuje też Cortinarius variegatus Bres.. Tutaj za ujęciem GBIF (2022-11-18) przyjmuję, że Cortinarius variegatus Bres. to zasłonak zmienny (Thaxterogaster variegatus (Bres.) Niskanen et Liimat.) ≡ podany także w czekliście /Wojewoda W., 2003 [105]/ Cortinarius roseolimbatus Bigeard et Guilleminns Fr..

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Zwykle w świerczynach, rzadko w buczynach; na ziemi.Zwykle w świerczynach, rzadko w buczynach; na ziemi.