takson nie ujęty w czekliście

Cortinarius pseudofallax Carteret

GREJ: ID287325 (© autora fot.)