grzyby.pl

Cortinarius pseudofallax Carteret [🔉 kor·tī·na·ri·us *]

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cortinarius Cortinarius Cortinarius CortinariusCortinariusCortinarius opimuszasłonak miedzianordzawy (Cortinarius purpureus)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID287325 (© autora fot.)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]