grzyby.pl

grzyby Polski

↓nieskorowidze, listy, zestawienia
↑nie ↓nieatlas przyrodnika
· Grzyby duże, charakterystyczne, względnie łatwe do oznaczenia.
↑nie ↓niegrzyby (klucz tradycyjny)
· To co zwykle nazywamy grzybami, i co zbieramy, to są (z naukowego punktu widzenia) owocniki grzyba. Zasadniczą częścią organizmu grzyba jest ukryta w podłożu grzybnia - podobna do pajęczyny oplata ona cząstki podłoża lub przenika korzenie i drewno.
↓nieowocniki podziemne, bulwiaste
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID187059 (© autora fot.)
Elaphomyces muricatus (jeleniak nastroszony)
↑nie ↓niegrzyby podstawkowe
· Zarodniki tworzą się na podstawkach.
· Owocniki najróżniejszego kształtu i wielkości od mikroskopijnych do ponad metra długości.
↓niegalaretowate
Auricularia auricula-judae (uszak bzowy)
pokrój
Exidia glandulosa (kisielnica trzoneczkowa)
pokrój
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID297232 (© autora fot.)
· Owocniki w stanie nawilżonym galaretowate
· i/lub ze złożonymi podstawkami i/lub zarodniki kiełkujące dwuetapowo lub tworzące konidia.
↑nie nie galaretowate
· Owocniki o konsystencji mięsistej, skórzastej, korkowatej lub zdrewniałe.
↓nierurkowe
· Hymenofor w formie rurek znajduje się pod spodem kapelusza, gdzie widoczne są pory (ujścia rurek).
↓nierurkowe mięsiste
Suillellus luridus (modroborowik ponury)
pokrój
Suillus granulatus (maślak ziarnisty)
hymenofor
· Owocniki o konsystencji mięsistej, zwykle typowe z trzonem i centralnie umieszczonym kapeluszem.
  Tutaj, między innymi, zbierane konsumpcyjnie rurkowe grzyby jadalne z rodziny borowikowatych (Boletaceae).
↑nie hubowate itp.
Fomitopsis betulina (pniarek brzozowy)
Daedalea quercina (gmatwek dębowy)
na pniaku dębowym, charakterystyczny hymenofor o dużych, wydłużonych porach
Fomitopsis pinicola (pniarek obrzeżony)
na pniaku świerkowym
· Owocniki o rurkowatym hymenoforze
· i różnego kształtu, zwykle "hubowate" tj. bocznie przyrośnięte lub z ekscentrycznym trzonem, kopytowate, konsolowate, półeczkowate;
· mogą też być rozpostarte, rozpostarto odgięte, rzadko z kapeluszem i centralnie umieszczonym trzonem.
↑nie ↓nieblaszkowe
klucze po obrazkach
· Hymenofor w formie blaszek, rzadziej w formie żyłek lub gładki.
· Owocniki z trzonem i kapeluszem lub bez trzonu, bocznie przyrośnięte do podłoża.
↑nie ↓niekolczaste
Sarcodon imbricatus (sarniak świerkowy)
pokrój
Hydnum rufescens (kolczak rudawy)
kolczasty hymenofor (fragment)
· Hymenofor kolczasty, kolce skierowane w dół (geotropizm dodatni).
· Owocniki mięsiste, kapeluszowe z trzonem lub siedzące, przyrośnięte bokiem do podłoża, także owocniki formy krzaczkowatej lub rozpostarte na podłożu i wtedy kolce długie przynajmniej na kilka mm.
↑nie ↓nierozpostarte i ± gładkie ("farby i tapety")
Peniophora quercina (powłocznica dębowa)
pokrój
· Owocniki z ± spłaszczonym cienkim hymenoforem;
· gładkie lub z krótkimi wyrostkami, zmarszczkami, kolcami itp.;
· rozpostarte lub rozpostarto-odgięte na brzegu.
↑nie ↓niepałeczki, szpileczki, krzaczki
Macrotyphula juncea (buławka sitowata)
Clavariadelphus pistillaris (buławka pałeczkowata)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID253933 (© autora fot.)
· Owocniki maczugowate, pałeczkowate, szpilkowate lub krzaczkowate; jeśli w formie przypominającej kolce, to te dość krótkie i skierowane w górę.
↑nie ↓niepurchawki, gwiazdosze i inne "wnętrzniaki"
Geastrum pectinatum (gwiazdosz długoszyjkowy)
starsze owocników
Lycoperdon perlatum (purchawka chropowata)
grupa owocników
Phallus impudicus (sromotnik smrodliwy)
w pełni rozwinięty owocnik, od góry główki już wyjedzona masa zarodnikowa
· Zarodniki tworzą się wewnątrz owocnika i są uwalniane przez jego rozerwanie.
↑nie cyfeloidalne - kubeczkowate, miseczkowate, rurkowate itp.
Merismodes confusa (osiękla wąskozarodnikowa)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID42324 (© autora fot.)
· Owocniki ± imitujące typowe owocniki grzybów workowych, miseczkowate, kubkowate, tarczkowate lub rurkowate, przyczepione do podłoża za pomocą trzoneczka lub też siedzące.
↑nie grzyby workowe
Vibrissea truncorum (włosóweczka nadrzewna)
Peziza badia (kustrzebka brunatna)
na drodze leśnej; w grupach po kilka
· Zarodniki tworzą się w workach.
· Owocniki najczęściej drobne lub średniej wielkości, wyjątkowo do kilkunastu cm wielkości;
· zwykle miseczkowate, tarczkowate itp., rzadko z wyodrębnionym trzonem i mniej lub bardziej nieregularną główką (smardze, piestrzenice).
↑nie grzybopodobne i porosty
· Czy jesteś pewien, czy to w ogóle jest grzyb? podobne do grzybów (niekapeluszowych) mogą też być owocniki śluzowców lub plechy porostów (i vice versa).
· Are you sure it is fungus? some lichens or sporocarps of slime-molds are fungus lookalikes.
↓nieśluzowce
Leocarpus fragilis
· Organizmy grzybopodobne, w pewnej fazie rozwoju skupiające się w pełzające powoli zespoły, następnie formujące i zastygające różne utwory owocnikopodobne, utworzone z elementów nośnych i masy zarodników.
↑nie porosty
klucze po obrazkach
· Organizmy składające się ze strzępek grzyba i komórek glonu. Tworzą różne formy plechy rozpostarte albo listkowate, krzaczkowate, często z przeważnie miseczkowatymi utworami komponenta grzybowego.
· Współcześnie zaliczane do grzybów (lichenizujących). Praktycznie ujmowane jako osobna grupa organizmów żywych badanych przez lichenologów; nauka nimi zajmująca się porostami to lichenologia.
na każdej stronie atlasu poznajesz gatunek lub grupę gatunków dzięki ilustracjom, klasyfikacji systematycznej, dostępnym opisom i kluczowi, informacji o występowaniu
w atlasie, na każdej stronie gatunku i innych jednostek systematycznych w listwie menu (w nagłówku i stopce strony) masz podaną aktualną pozycję w układzie systematycznym
skonsultuj ciekawsze znaleziska na bio-forum.pl
Grzyby są bardzo liczną grupą organizmów, liczącą ponad 100 000 gatunków. Przedmiotem zainteresowania tego atlasu są jedynie grzyby tworzące duże owocniki tj. dostrzegalne gołym okiem - tzw. macromycetes - jest to grupa sztuczna - w jej skład wchodzą grzyby z różnych odległych ewolucyjnie grup. Liczbę gatunków macromycetes występujących w Polsce, należy szacować w tysiącach, w atlasie jest jedynie ich część, choć większość pospolitych i łatwych do zauważenia.

Podział stosowany w kluczu, dopóki jest to możliwe, opiera się na cechach dostrzegalnych gołym okiem i łatwych do stwierdzenia. Kluczem posługujemy się wybierając w kolejnych krokach ten odnośnik, który najbliżej odpowiada oznaczanemu egzemplarzowi. W razie pomyłki, wycofanie się ułatwiają nam linki zwrotne i listwa menu na górze i dole strony, pokazująca odbytą przez nas drogę w głąb klucza.

Każdy gatunek ma dwuczłonową nazwę np. Boletus edulis. Jej pierwszy człon to nazwa rodzaju. Drugi gatunku. Jednostkami podziału wyższymi od rodzaju są rodzina (nazwa zakończona na -ceae), rząd (-les), klasa, gromada. Polskie nazwy mają jedynie charakter pomocniczy.

There is a large number of species of fungi, probably way beyond 100 000. On this web site you will find only macromycetes - an artificial group of fungi forming sporocarps which can be seen with the naked eye. In Poland, there are a few thousand species of macromycetes. On this site you will find only a fraction of them but most of these are common and easy to find.

The system of classification in this key is kept simple, as far as possible. I have tried to base it on characteristics which are easy to define macroscopically. You should choose the alternative closest to your specimen. The back-links and menu at the top and bottom of the page show the path you have taken, so you can easily go back and check other alternatives.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji