grzyby.pl

Thaxterogaster eburneus (Velen.) Niskanen et Liimat.

zasłonak biały
Cortinarius eburneus (Velen.) Bon [główna w czekliście] [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Myxacium eburneum (Velen.) M.M. Moser · Phlegmacium eburneum Velen.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cortinarius Cortinarius Cortinarius CortinariusCortinariusCortinarius emollituszasłonak kasztanowoczerwony (Cortinarius dilutus)
Bywa synonimizowany z Cortinarius emollitus Fr. i Cortinarius crystallinus Fr..Bywa synonimizowany z Cortinarius emollitus Fr. i Cortinarius crystallinus Fr..

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach liściastych, przeważnie w buczynach; na ziemi; wrzesień-listopad.W lasach liściastych, przeważnie w buczynach; na ziemi; wrzesień-listopad.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem