grzyby.pl

projekt "Bibliografii grzybów wielkoowocnikowych Polski" (z adnotowanym wykazem taksonów)

cel i zakres projektu "Bibliografii grzybów wielkoowocnikowych Polski"

Celem projektu jest gromadzenie i udostępnianie danych o publikacjach i taksonach grzybów występujących na terenie Polski.

Projekt "Bibliografii grzybów wielkoowocnikowych Polski" obejmuje:

• listę publikacji dotyczących występowania tej grupy grzybów na terenie Polski — publikacje

• zbiór referencji "takson — publikacja" (dostępny na stronach poszczególnych taksonów, w stopce)

• listę gatunków grzybów wielkoowocnikowych, z wykazem synonimów i notkami taksonomicznymi — lista gatunków

aktualny stan zaawansowania realizacji celów projektu

Baza obecnie obejmuje:

1. publikacje ujęte w "Biografii grzybów wielkoowocnikowych Polski po 2000",

2. wprowadzane sukcesywnie prace ujęte w listach krytycznych (stan na koniec marca 2024 - grzyby podstawkowe z rodzajów zaczynających się na litery A-C); "Krytyczna lista grzybów podstawkowych" (Wojewoda 2003) znajduje się na liście referencji przypisanych do danego gatunku tylko wówczas, gdy zawiera oryginalne, niepublikowane gdzie indziej dane, dotyczące występowania tego gatunku w Polsce,

3. inne publikacje, pominięte w listach krytycznych.

W dalszym etapie korektom zostaną poddane dane o publikacjach odczytane z opracowań Wojewody, Chmiel i Mułenki et al.

Siatka gatunków została dopasowana do ujęcia w MykoBank (z nielicznymi wyjątkami, zwykle skomentowanymi w notce na stronie gatunku). W planach jest dokonanie korekt w wypadku rodzajów, dla których dostępne są aktualne opracowania monograficzne.

statystyki projektu

• referencji literaturowych: 67 005
• dodanych przez Annę Kujawę: 57 962
• dodanych przez Błażeja Gierczyka: 9 043
• publikacji: 2 763
• taksonów z referencjami literaturowymi: 4 870

kontakt i jak można pomóc

Pomocne w realizacji celów projektu jest:

• przesłanie publikacji brakujących w wykazie — lista publikacji o grzybach wielkoowocnikowych Polski,

• przesyłanie uwag do osób zaangażowanych w projekcie:

dr hab. Błażej Gierczyk, e-mail: blazej kropka gierczyk znaczek amu kropka edu kropka pl

dr Anna Kujawa, e-mail: annakuja znaczek poczta kropka onet kropka pl

historia

Bibliografia grzybowa jest rozwinięciem wcześniejszego projektu dr Anny Kujawy "Grzyby w publikacjach po 2000 roku" dostępnego w formie arkusza Excell i na stronach grzyby.pl - ostatnia wersja tej bazy została udostępniona w styczniu 2023 roku.

Zamiar stworzenia możliwie pełnej bibliografii grzybów wielkoowocnikowych terenu Polski, bez ram czasowych, powstał na przełomie 2023 i 2024 roku z inicjatywy dr. hab. Błażeja Gierczyka. Zamiar ten przekłada się na ujęcie, uzupełnienie i skorygowanie danych bibliograficznych opublikowanych m.in. we wcześniejszych bibliografiach: /Wojewoda (2003) [105]/, /Chmiel (2006) [140]/, Kujawa A. — "Grzyby makroskopijne Polski w literaturze mykologicznej po 2000 roku".

środki realizacji projektu

Projekt jest realizowany pro publico bono poprzez wkład pracy wszystkich uczestniczących w projekcie.

Marek Snowarski na potrzeby projektu udostępnił bazę taksonów i ich nazw oraz inne elementy "ekosystemu grzyby.pl" niezbędne do realizacji celów projektu. Dziełem wyżej wymienionego jest projekt struktury i wykonanie bazy danych bibliograficznych oraz programowe interfejsy edycji i prezentacji danych. Opłata dzierżawy dedykowanego serwera i domeny jest realizowana z osobistych środków Marka Snowarskiego.

sugerowany sposób cytowania

Kujawa A., Gierczyk B., Snowarski M. data aktualizacji. Bibliografia grzybów wielkoowocnikowych Polski. W: Snowarski M. Atlas grzybów Polski. (http://www.grzyby.pl/grzyby-makroskopijne-Polski-w-literaturze-mikologicznej.htm)

tekst towarzyszący poprzednikowi obecnego projektu "Bibliografii grzybów wielkoowocnikowych Polski"

[Anna Kujawa]:

1. Baza dotyczy gatunków grzybów makroskopijnych z terenu Polski zamieszczonych w literaturze od roku 2000 (wyjątkowo ujęto kilka prac z końca lat 90-tych).
2. Podstawą do wykazu gatunków są krytyczne listy wielkoowocnikowych grzybów workowych (Chmiel 2006) i podstawkowych (Wojewoda 2003) oraz WYBRANE rodzaje (oznaczone żółtym polem) z krytycznej listy grzybów mikroskopijnych (Mułenko i in. 2008), tradycyjnie traktowane jako grzyby wielkoowocnikowe.
3. W przypadku gatunków nieujętych w krytycznych listach (odnotowane w uwagach oraz wyróżnione zielonym polem) przyjęto nazwę z Index Fungorum (http://www.indexfungorum.org/) lub z pracy źródłowej, opisującej nowy dla Polski gatunek.
4. Gatunki, co, do których są wątpliwości wyróżniono czerwoną czcionką i opisano w uwagach rodzaj wątpliwości.
5. Gatunki podzielono na dwie zasadnicze grupy – grzyby workowe i podstawkowe i w ich obrębie ułożono alfabetycznie.
6. Rodzaje Hypholoma i Stropharia zostawiono osobno, nie włączając ich do rodzaju Psilocybe.
7. Przy każdym gatunku wyszczególniono publikacje, w których występuje dany gatunek. Jeśli nazwa gatunku różniła się od zastosowanej w krytycznej liście, podano w nawiasie przy publikacji nazwę z publikacji.

UWAGA
Baza ma charakter podręcznego źródła danych literaturowych o grzybach makroskopijnych Polski. W miarę możliwości będzie na bieżąco aktualizowana.

Zapraszam do korzystania. Proszę jednocześnie o pomoc, szczególnie w wyszukiwaniu i udostępnieniu artykułów o grzybach zamieszczanych poza dostępnymi ogólnie wydawnictwami naukowymi. Wdzięczna będę za przesyłanie namiarów na artykuły, których brakuje w bazie.

Jeśli osoby korzystające z bazy widzą możliwości jej ulepszenia – bardzo proszę o pomysły. Wdzięczna też będę za uwagi o dostrzeżonych błędach.

Dziękuję dr hab. Annie Ronikier, dr. hab. inż. Andrzejowi Szczepkowskiemu oraz dr. hab. Błażejowi Gierczykowi za pomoc w wyszukiwaniu literatury.

Dziękuję za pomoc techniczną Pani Marlenie Michalak i za pomoc w publikacji elektronicznej Markowi Snowarskiemu.

[dane kontaktowe - aktualne patrz wyżej]

Sugerowany sposób cytowania:
[NIEAKTUALNE! - aktualne patrz wyżej Kujawa A. data aktualizacji. Grzyby makroskopijne Polski w literaturze mykologicznej. W: Snowarski M. Atlas grzybów Polski. (http://www.grzyby.pl/grzyby-makroskopijne-Polski-w-literaturze-mikologicznej.htm)]

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji