grzyby.pl

Grzyby makroskopijne Polski w literaturze mykologicznej

wersja bazy: styczeń 2023

» Bibliografia

» Baza gatunków grzybów z referencjami

1. Baza dotyczy gatunków grzybów makroskopijnych z terenu Polski zamieszczonych w literaturze od roku 2000 (wyjątkowo ujęto kilka prac z końca lat 90-tych).
2. Podstawą do wykazu gatunków są krytyczne listy wielkoowocnikowych grzybów workowych (Chmiel 2006) i podstawkowych (Wojewoda 2003) oraz WYBRANE rodzaje (oznaczone żółtym polem) z krytycznej listy grzybów mikroskopijnych (Mułenko i in. 2008), tradycyjnie traktowane jako grzyby wielkoowocnikowe.
3. W przypadku gatunków nieujętych w krytycznych listach (odnotowane w uwagach oraz wyróżnione zielonym polem) przyjęto nazwę z Index Fungorum (http://www.indexfungorum.org/) lub z pracy źródłowej, opisującej nowy dla Polski gatunek.
4. Gatunki, co, do których są wątpliwości wyróżniono czerwoną czcionką i opisano w uwagach rodzaj wątpliwości.
5. Gatunki podzielono na dwie zasadnicze grupy – grzyby workowe i podstawkowe i w ich obrębie ułożono alfabetycznie.
6. Rodzaje Hypholoma i Stropharia zostawiono osobno, nie włączając ich do rodzaju Psilocybe.
7. Przy każdym gatunku wyszczególniono publikacje, w których występuje dany gatunek. Jeśli nazwa gatunku różniła się od zastosowanej w krytycznej liście, podano w nawiasie przy publikacji nazwę z publikacji.

UWAGA
Baza ma charakter podręcznego źródła danych literaturowych o grzybach makroskopijnych Polski. W miarę możliwości będzie na bieżąco aktualizowana.

Zapraszam do korzystania. Proszę jednocześnie o pomoc, szczególnie w wyszukiwaniu i udostępnieniu artykułów o grzybach zamieszczanych poza dostępnymi ogólnie wydawnictwami naukowymi. Wdzięczna będę za przesyłanie namiarów na artykuły, których brakuje w bazie.

Jeśli osoby korzystające z bazy widzą możliwości jej ulepszenia – bardzo proszę o pomysły. Wdzięczna też będę za uwagi o dostrzeżonych błędach.

Dziękuję dr hab. Annie Ronikier, dr. hab. inż. Andrzejowi Szczepkowskiemu oraz dr. hab. Błażejowi Gierczykowi za pomoc w wyszukiwaniu literatury.

Dziękuję za pomoc techniczną Pani Marlenie Michalak i za pomoc w publikacji elektronicznej Markowi Snowarskiemu.

dr Anna Kujawa
Stacja Badawcza Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN (do roku 2022)
obecnie: Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa
Turew, ul. Szkolna 4, 64 – 000 Kościan
poczta elektroniczna: annakuja znaczek poczta kropka onet kropka pl

Sugerowany sposób cytowania:
Kujawa A. data aktualizacji. Grzyby makroskopijne Polski w literaturze mykologicznej. W: Snowarski M. Atlas grzybów Polski. (http://www.grzyby.pl/grzyby-makroskopijne-Polski-w-literaturze-mikologicznej.htm)

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji