grzyby.pl

Cortinarius subolivaceus Bidaud, Moënne-Locc. et Reumaux [🔉 kor·tī·na·ri·us *]

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cortinarius Cortinarius Cortinarius CortinariusCortinariuszasłonak szarobrunatny (Cortinarius haematochelis)zasłonak śliczny (Thaxterogaster subporphyropus)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]