grzyby.pl

Cortinarius subtortus (Pers.) Fr. [🔉 kor·tī·na·ri·us *]

zasłonak oliwkowoochrowy
Gomphos subtortus (Pers.) Kuntze · Myxacium subtortum (Pers.) P. Kumm.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cortinarius Cortinarius Cortinarius CortinariusCortinariuszasłonak ochrowożółty (Cortinarius subsafranopes)zasłonak piłkowanoblaszkowy (Cortinarius subumbilicatus)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W górskich świerczynach, zwykle w miejscach zatorfionych, często wśród mchów torfowców, na kwaśnych glebach; na ziemi.W górskich świerczynach, zwykle w miejscach zatorfionych, często wśród mchów torfowców, na kwaśnych glebach; na ziemi.