grzyby.pl

Cortinarius anomalellus Soop [🔉 kor·tī·na·ri·us *]

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cortinarius Cortinarius Cortinarius CortinariusCortinariusCortinarius angelesianuszasłonak brązowoliliowy (Calonarius arcuatorum)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]