grzyby.pl

Cortinarius phaeosmus Rob. Henry [🔉 kor·tī·na·ri·us *]

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cortinarius Cortinarius Cortinarius CortinariusCortinariuszasłonak majerankowy (Cortinarius percomis)Calonarius piceae

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]