grzyby.pl

Cortinarius alutipes (Lasch) Fr. [🔉 kor·tī·na·ri·us *]

zasłonak miękkotrzonowy
Myxacium alutipes (Lasch) P. Kumm.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cortinarius Cortinarius Cortinarius CortinariusCortinariuszasłonak olszniakowy (Cortinarius alneus)Cortinarius americanus

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Nazwa niepewna; używana w końcu XIX w. W lasach szpilkowych, na ziemi.Nazwa niepewna; używana w końcu XIX w. W lasach szpilkowych, na ziemi.