grzyby.pl

Fomes fomentarius (L.) Fr.

hubiak pospolity, Hoof Fungus, Tinder Fungus /en/
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Fomes fomentarius (hubiak pospolity)
pokrój; 21.09.2002, Kotlina Kłodzka, Krowiarki; copyright © by Marek Snowarski
Fomes fomentarius (hubiak pospolity)
na leżącej kłodzie brzozowej
Fomes fomentarius (hubiak pospolity)
góra-dół nie są obojętne; po obróceniu kłody, nowe owocniki wyrosły na hymenoforze starego o innej orientacji

kapelusz

Łatwa do rozpoznania duża, klasyczna huba wyrastająca na drzewach liściastych, głównie bukach. Powierzchnia szara, strefa wzrostu orzechowa, pory białawe, szarobiałe.
Fomes fomentarius (hubiak pospolity)
przekrój
Fomes fomentarius (hubiak pospolity)
pory
Owocniki duże, przyrośnięty bokiem, kopytowaty, nieraz bardzo gruby, 100-300 (500) mm szerokości i 100-150 (250) mm grubości; powierzchnia pofałdowana, z widocznymi koncentrycznymi strefami kolejnych przyrostów; barwa zmienna z czasem, stare części szare, szarawoczarne z kremowymi, brązowymi lub kasztanowymi pręgami; skorupa wierzchnia (krusta) 1-3 mm grubości, początkowo aksamitna, potem naga, niepękająca; brzeg tępy, w okresie wzrostu odznaczający się jaśniejszą lub ciemniejszą barwą: czerwonobrunatną, orzechowobrunatną oraz ciemnej barwy pręgowaniem. W miejscu przyrośnięcia owocnika do podłoża widać białawą, żyłkowaną grzybnię.

Hymenofor rurkowaty; warstwy rurek, o grubości 2-7 mm, jedna bezpośrednio nad drugą, bez przedzielającej warstwy miąższu niezarodnikonośnego (tramy). W ciągu roku może być kilka przyrostów, każdy pozostawia jedną warstwę rurek. Rurki brązowe. Pory białawe (białoszare), drobne, 2-4 na mm, przy ucisku natychmiast zabarwiają się na brązowo; starsze pory ochrowe do brązowych.

Miąższ ±jasny, początkowo jasnobrązowy, z wiekem ±ciemniejacy, o grubości do 30 mm, miękko korkowaty lub włóknisty, koncentrycznie strefowany, a w pobliżu nasady owocnika o gruboziarnisto-granulowanej strukturze (cecha b. charakterystyczna, odróżniająca od innych podobnych wielkoowocnikowych hub). Zapach przyjemny, grzybowy. Smak gorzki.Owocniki duże, przyrośnięty bokiem, kopytowaty, nieraz bardzo gruby, 100-300 (500) mm szerokości i 100-150 (250) mm grubości; powierzchnia pofałdowana, z widocznymi koncentrycznymi strefami kolejnych przyrostów; barwa zmienna z czasem, stare części szare, szarawoczarne z kremowymi, brązowymi lub kasztanowymi pręgami; skorupa wierzchnia (krusta) 1-3 mm grubości, początkowo aksamitna, potem naga, niepękająca; brzeg tępy, w okresie wzrostu odznaczający się jaśniejszą lub ciemniejszą barwą: czerwonobrunatną, orzechowobrunatną oraz ciemnej barwy pręgowaniem. W miejscu przyrośnięcia owocnika do podłoża widać białawą, żyłkowaną grzybnię.

space

Miąższ ±jasny, początkowo jasnobrązowy, z wiekem ±ciemniejacy, o grubości do 30 mm, miękko korkowaty lub włóknisty, koncentrycznie strefowany, a w pobliżu nasady owocnika o gruboziarnisto-granulowanej strukturze (cecha b. charakterystyczna, odróżniająca od innych podobnych wielkoowocnikowych hub). Zapach przyjemny, grzybowy. Smak gorzki.

Sporocarp large, sessile, hoof-like, often very thick, 100-300 (500) mm broad and 100-150 (250) mm thick; surface uneven, wavy, with concentric zones; colour changing with age, old part gray, gray-blackish with cream, brown streaks; shell 1-3 mm thick, at first satiny, then glabrous, do not crack; margin obtuse, during grow lighter or darker then rest of fruitbody, red-brownish, nut-brownish or with darker streaks. On surface adhered to substrate whitish, veined mycelium.
Hymenophore composed of tubes in layers, on layer 2-7 mm thick, no separating trama between layers. During the year may be created few layers, each for every growth period. Tubes brownish. Pores whitish, pale gray, tiny, 2-4 per mm, quickly bruising brown, older pores ocher to brown.
Flesh ±light, light brown, ±darkening in age, up to 30 mm thick, corky or fibrilous, concentrically zoned, at sporocarps base with granulose structure (good diagnostic character for this species, in other similar with large sporocarp flesh is homogenous fibrillose). Smell pleasant, fungoid. Taste bitter.

space

zarodniki

Wysyp zarodników jasnocytrynowy. Zarodniki elipsoidalno-wrzecionowate, gładkie, bezbarwne 15-20 x 5-7 µm.Wysyp zarodników jasnocytrynowy. Zarodniki elipsoidalno-wrzecionowate, gładkie, bezbarwne 15-20 x 5-7 µm.
Spore print light lemmon-yellow. Spores ellipsoid-fusiform, smooth, hyaline, 15-20 x 5-7 µm.
Spore print light lemmon-yellow. Spores ellipsoid-fusiform, smooth, hyaline, 15-20 x 5-7 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Pospolity na niżu i w niższych położeniach górskich. Owocniki są wieloletnie i wyrastają głównie na pniach buków i brzóz oraz innych drzew liściastych, rzadko na iglastych; zarówno na żywych jak i na martwych drzewach.Pospolity na niżu i w niższych położeniach górskich. Owocniki są wieloletnie i wyrastają głównie na pniach buków i brzóz oraz innych drzew liściastych, rzadko na iglastych; zarówno na żywych jak i na martwych drzewach.
Common. Fruitbodies are perennial and appears on live and dead hardwood trees, usually on beech and birches, also on other hardwoods and rarely on conifers.
Common. Fruitbodies are perennial and appears on live and dead hardwood trees, usually on beech and birches, also on other hardwoods and rarely on conifers.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny.

Ważny gospodarczo jako, że pospolity i wywołuje białą zgniliznę drewna.

Odpowiednio spreparowany miąższ (trama) owocnika (nasycone chemikaliami) służyły w dawnych czasach jako "hubka do krzesania ognia". Łatwo się zajmował od iskry i tlił.Niejadalny.

Ważny gospodarczo jako, że pospolity i wywołuje białą zgniliznę drewna.

space

Inedible. Import becouse is widespread and causes White Spongy Trunk Rot, Heart Rots. In old times specially prepared trama of this fungi was used as tinder. It easily started to burn from sparks.
Inedible. Import becouse is widespread and causes White Spongy Trunk Rot, Heart Rots. In old times specially prepared trama of this fungi was used as tinder. It easily started to burn from sparks.
Inne pospolite duże kopytowane huby: pniarek obrzeżony (Fomitopsis pinicola) może być dość podobny gdy mam doczynienia ze starymi, zszarzałymi okazami; gdy przyrasta to jego brzeg jest od białego przez żółty do czerwonobrązowego, stara część jest ciemnobrązowa do czarnej, różni się zdecydowanie barwą miąższu - jest ona jasna i specyficznym kwaskowatym zapachem.

czyreń ogniowy (Phellinus igniarius) ma ona bardzo twardą skorupę, często popękaną i silnie zdrewniały ciemnobrunatny miąższ, pory są drobniejsze.

Cieńsze owocniki ma lakownica spłaszczona (Ganoderma applanatum) są one zwykle rdzawobrązowo opylone przez zarodniki, rurki są poprzerastane białawą grzybnią.Inne pospolite duże kopytowane huby: pniarek obrzeżony (Fomitopsis pinicola) może być dość podobny gdy mam doczynienia ze starymi, zszarzałymi okazami; gdy przyrasta to jego brzeg jest od białego przez żółty do czerwonobrązowego, stara część jest ciemnobrązowa do czarnej, różni się zdecydowanie barwą miąższu - jest ona jasna i specyficznym kwaskowatym zapachem.

space

Cieńsze owocniki ma lakownica spłaszczona (Ganoderma applanatum) są one zwykle rdzawobrązowo opylone przez zarodniki, rurki są poprzerastane białawą grzybnią.

Other big hoof-like polypores: pniarek obrzeżony (Fomitopsis pinicola) could be similar if older grey one sporocarps; during growing up has margin with white, through yellow to red-brown colours, old crust is dark brown to black; it differs significantly with light trama and specific acidic odour.
czyreń ogniowy (Phellinus igniarius) hard crust, often with cracks and woody, dark-brown flesh, pores are smaller.
Thinner sporocarps has lakownica spłaszczona (Ganoderma applanatum) the surface is often rusty-brown because of spore deposit, between tubes could be seen white mycelium.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020921.10.02 - Fomes fomentarius (hubiak pospolity); Kotlina Kłodzka, Krowiarki
020921-10
leg. Marek Snowarski
/Kotlina Kłodzka, Krowiarki/ #5
znalezisko 20050925.1.05 - Fomes fomentarius (hubiak pospolity); okolice Jawora
050925-1
/okolice Jawora/ #3
znalezisko 20050726.1.05 - Fomes fomentarius (hubiak pospolity); Kołobrzeg Podczele
050726-1
/Kołobrzeg Podczele/ #9