grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — I–o niekreślonym zagrożeniu

Myxomphalia maura (Fr.) Hora

śluzopępka węglolubna
Fayodia maura (Fr.) Singer · Omphalia maura (Fr.) Gill.
Tricholomataceae Tricholomataceae Tricholomataceae TricholomataceaeTricholomataceaePseudoomphalina kalchbrenneriśluzopępka dwuzarodnikowa (Fayodia gracilipes)